Egzamin z technologii informacyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z technologii informacyjnej - strona 1 Egzamin z technologii informacyjnej - strona 2 Egzamin z technologii informacyjnej - strona 3

Fragment notatki:

EGZAMIN-19.01.2010 Question 1 - Poniższy rysunek prezentuje: A. asocjację zwrotną Poprawnie B. kwalifikację Niepoprawny C. asocjację wielokrotną Niepoprawny D. samowywoływanie Niepoprawny Question 2 - Kategorie wspólne występujące w diagramach sekw encji i komunikacji to: A. brama i iteracja Niepoprawny B. asocjacja i klasyfikator Niepoprawny C. komunikat i obiekt wielokrotny Niepoprawny D. komunikat synchroniczny i asynchroniczny Poprawnie Question 3 - Poniższy rysunek to: A. diagram komunikacji przedstawiający hierarchię uogólnień Niepoprawny B. diagram komunikacji przedstawiający asocjacje pomiędzy elementami diagramu Niepoprawny C. diagram klas przedstawiający asocjacje pomiędzy elementami diagramu Niepoprawny D. diagram klas przedstawiający hierarchię uogólnień Poprawnie Question 4 - Modelowanie elementów oprogramowania dokonuje się w diagramach a. czynności Niepoprawny b. rozlokowania Niepoprawny c. struktur połączonych Niepoprawny d. komponentów Poprawnie Question 5 - Poniższy rysunek prezentuje a. interfejs udostępniający Niepoprawny b. port Niepoprawny c. port złożony Niepoprawny d. komponent Poprawnie e. interfejs pozyskujący Niepoprawny Question 6 - Poniższą notację stosujemy dla opisania: A. procesów współbieżnych N iepoprawny B. przejść pomiędzy stanami Niepoprawny C. procesów warunkowych Poprawnie Question 7 - Platforma użytkowania systemu to rodzaj a. interfejsu Niepoprawny b. komponentu Niepoprawny c. systemu zarządzania bazą danych Niepoprawny d. węzła Po prawnie Question 8 - Proces tworzenia diagramów sterowania interakcją: A. Wymaga zgromadzenie wszystkich opracowanych diagramów interakcji dla danego przypadku użycia Poprawnie B. Ma kierunek zstępujący Niepoprawny C. Pozwala na opcjonalne zastosowanie etapów procesu tworzenia diagramów czynności Niepoprawny D. Składa się z pięciu etapów Niepoprawny Question 9 - Diagramy strukturalne to: a. diagramy przypadków użycia, rozlokowania, klas Niepoprawny b. diagramy rozlokowania, komponentów, pakietów P oprawnie c. diagram klas, obiektów, stanów Niepoprawny d. diagramy, klas, obiektów, komunikowania Niepoprawny Question 10 - Biblioteka programów jest przykładem: a. komponentu Poprawnie b. interfejsu Niepoprawny c. przypadku użycia Niepoprawny d. węzła Niepoprawny Question 11 - Definicja: "Interfejs to zestaw operacji które wyznaczają usługi oferowane przez klasę lub węzeł" jest: a. błędna Poprawnie b. poprawna Niepoprawny Question 12 - Słowo kluczowe ”ref” jest charakterystyczne dla: A. Przywoływanych wystąpień interakcji Poprawnie B. Fragmentów wyodrębnionych Niepoprawny C. Fragmentów interakcji Niepoprawny Question 13 - Przypadek użycia utożsamiać należy z: a. prostym działaniem obliczeniowym Niepoprawny b. fizycznym elementem systemu Niepoprawny c. użytkownikiem systemu Niepoprawny d. jednostką funkcjonalności systemu Poprawnie

(…)

… Poprawnie Question 14 - Poniższy rysunek prezentuje a. interfejs Niepoprawny b. białą skrzynkę Niepoprawny c. węzeł Niepoprawny d. czarną skrzynkę Poprawnie Question 15 - O diagramach interakcji można powiedzieć: A. że dzielą się między innymi na diagram komunikacji oraz diagram komponentów Niepoprawny B. że opisują statykę systemu Niepoprawny C. że dzielą się między innymi na diagram komunikacji…
…. czarną skrzynkę Niepoprawny d. węzeł Niepoprawny Question 32 - Poniższy rysunek prezentuje a. port Poprawnie b. komponent Niepoprawny c. interfejs udostępniający Niepoprawny d. interfejs pozyskujący Niepoprawny e. port złożony Niepoprawny Question 33 - W metodyce RUP linia pozioma a. dyscypliny Niepoprawny b. statyczny aspekt procesu TSI Niepoprawny c. dynamiczny aspekt procesu TSI Poprawnie d…
… oraz diagram sekwencji Poprawnie D. że dzielą się między innymi na diagram czynności oraz diagram stanów Niepoprawny Question 16 - Diagramy czynności sprawdzają się szczególnie w przypadku opisu: A. struktury kodu źródłowego Poprawnie B. wymagań systemu Niepoprawny C. wzajemnej komunikacji obiektów Niepoprawny Question 17 - Poniższy rysunek prezentuje a. interfejs pozyskujący Poprawnie b. komponent…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz