Programowanie Komputerów 1 - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programowanie Komputerów 1 - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

EGZAMIN - PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW I - 2012
zawsze 2 odp. są POPRAWNE
Question 1 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Nie można dodać do listy dwóch identycznych obiektów. b. Instancja klasy implementującej java.util.List może zawierać dwa razy ten sam obiekt. c. Interfejs java.util.List może być inaczej zaimplementowany w różnych klasach. d. Wyciąganie obiektu z listy wymaga podawania klucza, z którym został on zapisany do listy. Question 2 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Każda klasa jest w jednym pakiecie (ang. package). b. Różne instancje danej klasy mają rożne atrybuty. c. Różne instancje danej klasy mogą mieć rożne wartości tego samego atrybutu. d. Każda klasa musi implementować kilka interfejsów. Question 3 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Kod obiektowy jest wykonalny dla danego środowiska uruchomieniowego.. b. Skompilowany program nie zawiera błędu. c. Kompilator zamieni kod źródłowy na kod obiektowy. d. Kod obiektowy wymaga interpretera. Question 4 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. "JDialog" jest kontenerem. b. Kontener może zawierać inny kontener. c. Każdy kontener zawiera "JPanel". d. AWT jest kontenerem. Question 5 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Każda metoda jest zdefiniowana w klasie lub interfejsie. b. Metoda nie musi mieć nazwy. c. Każda metoda ma kilka atrybutów. d. Metoda nie musi mieć parametrów. Question 6 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Jeden interfejs może rozszerzać kilka interfejsów. b. Jedna klasa musi zaimplementować kilka interfejsów. c. Jeden interfejs może zaimplementować jedną klasę. d. Kilka klas może zaimplementować ten sam interfejs. Question 7 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Obiekt klasy "JPanel" jest obserwatorem (ang. Listener). b. Wątek jest źródłem zdarzeń. c. Obiekt klasy "JCheckBox" generuje zdarzenie, kiedy ktoś na niego klika. d. Kilka obserwatorów (ang. Listener) może "podsłuchiwać" ten sam przycisk. Question 8 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Tworzenie instancji klasy File nie powoduje tworzenia katalogu na dysku. Test II
Ocena 15 (100%) z 15 możliwych
Question 1
Punkty: 3
Wskaż niepoprawną petlę
Wybierz odpowiedź
a. for (long fr = 0; fr

(…)

… = 0; fr < 5; fr+=1234) {;}; Niepoprawny d. for (int fr = 0; fr = 5; fr++) {;}; Poprawnie Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 3/3.
Question 2
Punkty: 3
Zaznacz fragment kodu, który zastępując kropki poniżej pozwoli na poprawne zdefiniowanie zmiennej lokalnej lub zaznacz inną odpowiedź, którą uznasz za prawdziwą.
public class Skrzynia {
........
public void otworz() {
}
private void zamknij() {
}
} Wybierz odpowiedź
a. int zmienna; Niepoprawny b. Zmiennej lokalnej nie da się zdefiniować w tym miejscu Poprawnie c. Powyższy kod jest niepoprawny Niepoprawny d. private String tekst; Niepoprawny Poprawnie
Ocena dla tego zadania: 3/3.
Question 3
Punkty: 3
Zaznacz fragment kodu poprawnie definiujący klasę Pisanka, która realizuje interfejs Jajko. Przy czym pomijamy tu znaczenie metod wewnątrz klasy…
… 41 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Jedna metoda może wyrzucić jeden wyjątek. b. Każda klasa wyrzuci wyjątek. c. Każdy watek generuje wyjątki. d. Klasa w której jest zdefiniowany wyjątek rozszerza klasę Throwable.
Question 42 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Bez plików *.java nie można uruchomić programu w Javie.
b. Maszyna wirtualna Java interpretuje pliki *.class. c…
… implementującej java.util.Set zawiera 0, 1 lub więcej obiektów.
d. Można dany obiekt dwa razy dodać do zbioru.
Question 16 Punkty: 1
Które zdania są poprawne (w Javie)?
a. Iteracji nie można zaimplementować za pomocą pętli „do while”
b. Jeżeli ciąg instrukcji jest wywoływany wielokrotnie w trakcie wykonania metody A(), mamy do czynienia z iteracją.
c. Za pomocą iteracji można zaimplementować dowolną rekurencję
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz