Wykład - dziedziczenie jednobazowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dziedziczenie jednobazowe - strona 1 Wykład - dziedziczenie jednobazowe - strona 2 Wykład - dziedziczenie jednobazowe - strona 3

Fragment notatki:

Technologie mobilne prof. UE dr hab. Inż. Stanisław Stanek
Wykład 7
DZIEDZICZENIE JEDNOBAZOWE!
 
Interfejsy języka Java
Interfejs - kolekcja metod abstrakcyjnych. Wszystkie metody w interfejsie są publiczne i abstrakcyjne
Pola danych w interfejsie są domyślnie publiczne, finalne i statyczne, czyli są stałymi
Klasa implementuje dany interfejs jeśli dostarcza publicznej definicji dla wszystkich jego metod
 
WERSJA SKOMPILOWANA ANDROIDA (WIRTUAL PC), MOŻNA POBRAĆ Z GOOGLE!!!
 
Interfejsy języka Java
Interfejs może dziedziczyć z innych interfejsów, ale nie może dziedziczyć z klas
Klasę implementującą interfejs definiujemy używając słowa implements
Jeśli klasa nie dostarcza implementacji wszystkich metod zadeklarowanych…
 
Definicja interfejsu
{
Typ metoda1 ( lista-parametrów);
Typ metoda…
Typ zmienna1 = wartość;
Typ zmienna…
}
 
Implementacja interfejsu
Ogólna postać definicji klasy
Dostęp class nazwa extends nad-klasa implements
Interfejs1, …., interfejsN {…
Dostęp public lub domyślny
 
Przykład:
 
Deklaracja interfejsu
Interface MojInterfejs {
Void metoda (int par);
}
 
Klasa implementująca interfejs
Class Klasa implements MójInterfejs
{ public void metoda(int p)
{ system.out.println("Parametr: " +p);
}
}
 
Klasa implementująca może deklarować własne metody
Class Klsa implements MojInterfejs
{
Public void metoda(int p)
{system.out.println("parametr: " +p)...
 
Interfejs i zmienne obiektowe
Deklaracja zmiennej, której typem jest interfejs
Mojinterfejs mi;
Wartością zmiennej może być odwołanie do obiektu dowolnej klasy, która implementuje ten interfejs
MojInterfejs mi = new Klasa();
Class klasa implements MojInterfejs{ …}
 
Przez zmienną której typem jest interfejs można wywołać dowolną metodę w tym interfejsie
Mi.metoda(42);
Noe można wywołać metody, która nie jest w interfejsie
Mi.innaMetoda();
Wywoła się poprawna wersja metody,odpowiednio dla…
 
Polimorfizm przez interfejs
Interface MojInterfejs {
Void metoda(int par);
}
Class Klasa1 implements MojInterfejs {
Public void metoda(int p) {
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz