Wykład - Specyfikacja wymagań użytkownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA dr Grażyna Billewicz
Wykład 9
Specyfikacja wymagań użytkownika
Do podstawowych technik wspomagających proces specyfikacji wymagań funkcjonalnych zaliczamy:
ankiety;
wywiady;
bezpośrednie informacje;
analiza dokumentacji- analiza struktury organizacji, obowiązków poszczególnych komórek oraz pracowników, analiza bazy normatywnej: uchwał, ustaw, regulaminów, rozporządzeń;
analiza dokumentów- szczegółowa analiza każdego dokumentu przychodzącego lub wychodzącego z komórek, które informatyzujemy;
Definiowanie funkcji systemu - diagramy hierarchii funkcji:
Najlepiej przedstawiana jest za pomocą diagramów hierarchii funkcji. Diagram hierarchii funkcji składa się z funkcji i podfunkcji za pomocą których dana funkcja jest realizowana.
Diagram hierarchii funkcji systemu kontroli realizacji planu produkcji.
Każda funkcja z diagramu hierarchii funkcji jest szczegółowo opisana na specjalnych formularzach opisu wymagań. Przykładowy formularz wymagań dla funkcji 2.1.1.- dopisywanie raportów z produkcji zamieszczono w innej tabeli.
Formularz opisu wymagań funkcjonalnych:
NAZWA FUNKCJI
OPIS
DANE WEJŚCIOWE
ŹRÓDŁO DANYCH WEJŚCIOWYCH
WYNIK
WARUNEK WSTĘPNY
WARUNEK KOŃCOWY
POWÓD
UWAGI
Modelowanie procesów odbywa się za pomocą diagramów przepływów danych.
Definiowanie modelu procesów
Modelowanie procesów odbywa się za pomocą diagramów przepływu danych. Podstawowe elementy, z których złożony jest każdy diagram przepływu danych:
Encje zewnętrzne (terminatory) - obiekty zewnętrzne, z którymi współpracuje nasz system, mogą być w badanym przedsiębiorstwie lub poza nim, mogą być zinformatyzowane lub przetwarzane manualnie;
Składnice (magazyny danych) - najczęściej relacyjne bazy danych, z których pobiera się dane do systemu lub do których wyprowadza się informacje wynikowe z systemu;
Procesy - definiują algorytmy przetwarzania danych wejściowych do procesu na informacje wynikowe;
Przepływy - strumienie danych, informacji wprowadzane ze składnic lub/i terminatorów wprowadzane do procesów lub wyprowadzane;
Biorąc pod uwagę szczegółowość diagramów wyróżnia się ich następujące rodzaje:
Diagramy kontekstowe - contex DFD (proces, terminatory, przepływy)


(…)

… systemu (modelowanie funkcji systemu)
Definiowanie modeli procesów (modelowanie procesów)
Definiowanie modeli danych (modelowanie danych) Kontrola i weryfikacja modeli procesów i danych
Ad. 5
Składa się z 3 podzespołów:
tablicy krzyżowej
diagramów związków encji (ERD)
słowniki danych
Tablica krzyżowa: dwuwymiarowa tablica w której w główce i w boczku wpisujemy wszystkie encje (składnice danych) oraz terminatory które znajdują się na diagramach przepływu danych.
Fakt
Wz
Pz
Rus
Ruz
Fakt
Wz
Pz
Rus
Ruz
b) Diagram związków encji: - oszacuj encję w postaci prostokątów
- czy musi (obligatoryjny „___”) czy może (fakultatywny „----„) wystąpić związek
- jaka jest wartość (1 do 1; 1 do wielu, wiele do wielu) c) Słownik danych - w przypadku diagramów związków encji budujemy 2 rodzaje słowników danych
- słownik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz