Diagram przepływu danych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram przepływu danych-opracowanie - strona 1 Diagram przepływu danych-opracowanie - strona 2 Diagram przepływu danych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Diagram Przepływu Danych
Jedną z metod wykorzystywanych na etapie analizy i projektowania służących do modelowania funkcji systemu jest Diagram Przepływu Danych (ang. Data Flow Diagram - DFD). Przedstawia on, w jaki sposób dane przepływają w systemie oraz opisuje procesy przetwarzające dane. Tworzenie diagramu DFD opiera się na następujących kategoriach pojęciowych: proces, przepływ danych, magazyn danych, terminator i odpowiadających im symbolach graficznych. Szczegółowy opis wszystkich kategorii występujących na DFD zawiera słownik danych omawiany w podrozdziale 3.2.
Proces (ang. process) oznacza transformację danych wejściowych w wynikowe i odpowiada tym składnikom systemu, które przetwarzają dane. Procesy otrzymują i przesyłają dane za pośrednictwem przepływów danych. Kojarzą się one z procedurą, której specyfikacja jest przedstawiona przy użyciu innych technik strukturalnych. Nazwa procesu powinna opisywać czynność wykonywaną na określonym obiekcie, jak np.: aktualizacja konta klienta, rejestracja danych klienta, wyliczenie stawki amortyzacji sprzętu.
Przepływ danych (ang. data flow) - opisuje zbiór danych przepływający pomiędzy dwoma obiektami w systemie. Przedstawia się go za pomocą linii ze strzałkami określającymi kierunek przesyłania informacji. Linie są skierowane najczęściej jednostronnie. Jeśli przekazywana informacja jest zwrotna używa się kolejnych linii lub strzałek dwukierunkowych. Nazwa przepływu to rzeczownikliczbie pojedynczej. Przykładowe przepływy danych: kwestionariusz osobowy, umowa, faktura dla klienta.
Magazyn danych (ang. data store) - inaczej składnica danych służy do przechowywania danych w postaci jednorodnych kolekcji. Zaistnienie magazynu danych w diagramie ma sens, gdy przechowywane dane służą do realizacji, co najmniej dwóch procesów. Charakter magazynu danych zależy od stopnia szczegółowości diagramu. Nazwa magazynu danych to rzeczownik w liczbie mnogiej, jak np.: pracownicy, towary, wydawnictwa, faktury klienta.
Terminator (ang. terminator) - obiekt zewnętrzny w stosunku do systemu reprezentujący źródła lub miejsca przeznaczenia informacji. Terminatorami są obiekty, z którymi system komunikuje się. Nazwa terminatora, to rzeczownik liczby pojedynczej. Przykładowe terminatory to: Szef (odbierający raporty o niezapłaconych fakturach klienta), Klient (składający zamówienie na towary), Moduł finansowo-księgowy systemu informatycznego (korzystający z zestawień sprzedaży projektowanego systemu ewidencji sprzedaży, a nie będący przedmiotem projektu).
Najczęściej stosowane notacje graficzne dla diagramu DFD przedstawia tabela 11.
Tabela . Notacje stosowane w diagramach DFD
Nazwa
Yourdon-DeMarco
Gane-Sarson
SSADM
Terminator
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz