Gazowa stacja paliw - biznes plan

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4403
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gazowa stacja paliw - biznes plan - strona 1

Fragment notatki:

W materiałach opracowany jest biznes plan dla gazowej stacji paliw i ręcznej myjni.

Biznes Plan dla gazowej stacji paliwowej i ręcznej myjni samochodowej
Streszczenie kierownicze
Charakterystyka firmy
Podstawowe dane
Forma organizacyjno - prawna i stan własnościowy podmiotu
Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa
Ocena otoczenia, w którym przedsiębiorstwo będzie funkcjonować
Podstawowy zakres działalności
Branża podstawowa
Zatrudnienie - pracownicy
Opis majątku przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa współpracujące, kooperanci
Strategia bazowa
Misja
Wizja
Cele
Sposoby realizacji
System wartości
Produkt i usługa
Charakterystyka oferty
Charakterystyka konkurencji
Określenie przewagi konkurencyjnej
Ochrona prawna produktów
Rynek i marketing
Charakterystyka rynku
Charakterystyka produktu
Charakterystyka klientów
Analiza otoczenia konkurencyjnego wg 5 sił Portera
Plan marketingowy
Budżet działań marketingowych
Plan sprzedaży
Zasoby kadrowe i system zarządzania
Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
System naboru
Polityka firmy wobec szkoleń.
Funkcje i podział odpowiedzialności
Technika, technologie i logistyka
Świadczenie usług i logistyka
Zestawienie kosztów działalności
Inwestycje i kapitały
Nakłady i koszty uruchomienia działalności
Część finansowa
Założenia
Rachunek wyników
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Analiza progu rentowności z analizą wrażliwości
Analiza wskaźnikowa
Zakończenie
Analiza TOWS/SWOT
Wybór strategii
Streszczenie kierownicze
Cel Biznes Planu stacji gazowej i myjni GAZCO
Biznes plan powstał dla stacji gazowej GAZCO i myjni, które mają powstać w 2004 roku w Katowicach przy ul Górniczej. Bezpośrednim celem powstania biznes planu jest jasność celów, jakie zamierzamy osiągnąć prowadząc taką działalność oraz możliwość łatwego sprawdzenia czy nasza działalność rozwija się w odpowiednim kierunku.
Główne założenia i dane
Stacja gazowa jest przedsięwzięciem Józefa K. i Krzysztofa R, którzy zawarli spółkę jawną i postanowili postawić stację gazową. Według założeń biznes planu przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków własnych właścicieli - jest to kwota w wysokości 420000 złotych.


(…)

…. 600,00zł netto).
Działalność stacji paliw gazowych i myjni
Stacja paliw otwarta będzie od godziny 0:00 do 24:00 natomiast myjnia od 7:00 do 20:00 (każdy dzień tygodnia).
Stacja będzie oferowała gaz LPG i usługi mycia samochodu, od konkurencji wyróżniać ją będzie wygląd zachęcający do korzystania oraz indywidualne podejście do klienta i sympatyczna atmosfera.
Charakterystyka firmy
Podstawowe dane
Nazwa: Stacja paliw gazowych „GAZCO” i myjnia ręczna
Siedzibą jest teren należący niegdyś do spółdzielni, który został wykupiony przez dwuosobową spółkę jawną.
Adres: 40-019 Katowice, ul. Górnicza 4
Godziny otwarcia: Stacja 0:00 do 24:00 każdy dzień tygodnia
Myjnia 7:00 do 20:00 każdy dzień tygodnia
Kapitał założycielski: 420 000zł
Data rozpoczęcia działalności: 2004-01-01
Pozwolenia:
Zezwolenie na wybudowanie…
… i biuro 10 m2 , toaleta 1,5 m2 wyposażenie w postaci kas fiskalnych, stołu, krzeseł, półek, telefonu, ekspresu do kawy, filiżanek itp.
Samochód marki VW Polo należący do właścicieli Józefa K. i Krzysztofa R.
Kapitały
Kapitały własne:
kapitał założycielski - 420 000zł
Przedsiębiorstwa współpracujące, kooperanci
PetroGaz Jaworzno
KrakGaz Kraków
Dostawca chemii samochodowej z Legnicy
Strategia bazowa
Misja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz