Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - strona 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - strona 2 Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ......................., dnia .......................
Adresat:........................................
Wnioskodawca:
Spółka z o.o.............. z siedzibą w ..................., reprezentowana przez ................, zam. .................
Spółka nabyła osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w ...................... pod Nr RHB ...................
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej, eksportu, importu i reeksportu, prowadzenie działalności magazynowej zgodnie z europejską klasyfikacją działalności.
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Jego członkami pełniącymi funkcję dyrektorów są: .................. , ur. .............. w ................ , obywatel szwajcarski, zam.................,
........................, ur. .............. w .................. , obywatel szwajcarski, zam. ...............
Jedynym udziałowcem Spółki jest ................ z siedzibą w .................. , której uprawnionym przedstawicielem jest .................., ur. .......... w ................ , obywatel ............ , zam. .....................
Określenie nabywanej nieruchomości.
Nieruchomość zabudowana w .................. , ul. .................., zlokalizowana na działkach nr: ................, o łącznej powierzchni .............. m2 wraz ze znajdującymi się na ich powierzchni zabudowaniami, dla której w Sądzie Rejonowym w .................. prowadzona jest księga wieczysta KW Nr .............. . Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona przez wnioskodawcę na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu ................ , za zgodą Ministra Skarbu Państwa.
Zbywający:
Zbywającym nieruchomość jest ................ z siedzibą w ................ , ul. ................ .
Forma prawna nabycia nieruchomości:
Nabycie nieruchomości następuje w formie umowy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem prawa pierwokupu dla Spółki, wynikającego z postanowień umowy dzierżawy.
Posiadane środki:
Nabycie nieruchomości realizowane będzie ze środków Wspólnika Spółki, tj. firmy ......................... z siedzibą w ..................................... .
Uzasadnienie nabycia:
Podstawowym celem nabycia nieruchomości jest dalszy rozwój produkcji i inwestowanie w rozbudowę zakładu. Zmiana formy użytkowania jest potrzebna dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji.
Jako dzierżawca Spółka stale inwestuje w modernizację hal produkcyjnych i infrastrukturę. Ze starych zniszczonych budowli powstaje nowoczesny zakład.


(…)

… na język polski).
Uchwała zbywającego o zamiarze zbycia nieruchomości.
Wykaz nieruchomości.
Wypis z rejestru handlowego zbywającego.
Wypis z księgi wieczystej nieruchomości.
Wypis z rejestru gruntów.
Oszacowanie wartości nabywanej nieruchomości.
Zgoda organu założycielskiego na zbycie nieruchomości (jeśli jest wymagana).
Umowa dzierżawy.
Pełnomocnictwo.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz