Wzór-Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - strona 1 Wzór-Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - strona 2 Wzór-Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawarta dnia ........................................ w .................................................................... pomiędzy
1. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,
2. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,
3. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,
4. ........................................................, zamieszkałym w ......................., ul. ..............................,
zwanymi dalej Wspólnikami.
§ 1
Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką
Spółka działać będzie pod firmą....................................................Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może formy skróconej w brzmieniu: ..........................................................Spółka z o.o.
§ 2
Spółka zawarta jest na czas ..........................................................................................................
§ 3
Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie, uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.
§ 4
Kapitał zakładowy wynosi .................. i został zgromadzony w sposób następujący:
Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych Wspólnik .................................................................. wnosi .............................................złotych § 5
Przedmiotem działalności spółki jest............................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ...............................................................................................


(…)

… ........................................... wnosi .............................................złotych obejmuje .............................udziałów po..........................................złotych każdy.
§ 7
Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
§ 8
Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą.  § 9
Zgromadzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz