Spółki kapitałowe - informaje ogólne i spółka z o.o.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki kapitałowe - informaje ogólne i spółka z o.o. - strona 1 Spółki kapitałowe - informaje ogólne i spółka z o.o. - strona 2 Spółki kapitałowe - informaje ogólne i spółka z o.o. - strona 3

Fragment notatki:


SPÓŁKI KAPITAŁOWE / Sp. z o.o. To takie spółki, które wyposażone są w osobowość prawną i które działają wyłącznie w swoim imieniu i same za swe długi odpowiadają z wyłączeniem wspólników.
Zasady ogólne: Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania. Spółki w organizacji to spółki trwające w czasie od zawarcia umowy spółki to wpisu w KRS.
Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiada spółka po jej zarejestrowaniu, a gdy do tego nie dojdzie, odpowiadają te osoby, które działają w jej imieniu oraz wspólnicy i spółka do wartości wkładu.
Wkładem w spółce kapitałowej nie może być prawo niezbywalne, świadczenie usług bądź pracy (bo nie istnieją fizycznie, nie mogą podlegać egzekucji; kapitał zakładowy musi przecież pełnić funkcję gwarancyjną i mieć wartość rynkową).
Istnieje zasada, że wspólnicy spółek kapitałowych winni być traktowani przez spółkę, jej władze i pozostałych wspólników tak samo, a różnicowanie może wynikać jedynie z kodeksu spółek handlowych i z umowy spółki regulującej to w granicach dozwolonych przez prawo.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jest to spółka kapitałowa utworzona w drodze notarialnej umowy przez 1 lub więcej wspólników.
Umowa powinna określać:
firmę i siedzibę spółki
przedmiot działalności spółki
wysokość kapitału zakładowego
czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział
liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony
Ad. 1) Firma może być obrana dobrowolnie, musi zawierać jednak dopisek „Sp. z o.o.”. Siedziba spółki to miejsce działania władzy zarządzającej, przy czym siedzibę wskazuje się jedynie poprzez nazwę miejscowości.
Ad. 2) Wybierany jest według zgodnych poglądów wspólników i winien być określony „w miarę” precyzyjnie.
Ad. 3) Min. 50.000 zł i dzieli się na równe udziały o wartości minimalnej 50 zł.
Ad. 4) Gdy wspólnik ma tylko 1 udział, możliwe jest ustanowienie ułamkowych praw z udziału.
Ad. 5) Przedmiotem wkładu wspólników może być wkład niepieniężny, czyli tzw aport. Przepisy prawa nie wymagają urzędowej kontroli wartości udziałów. Jednakże, gdy wysokość wkładu niepieniężnego została znacznie zawyżona w stosunku do wartości zbywczej aportu z dnia zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu, którzy zgłosili spółkę do rejestru wiedząc o tym, obowiązani są do wyrównania spółce brakującej wartości.


(…)

… wiedząc o tym, obowiązani są do wyrównania spółce brakującej wartości.
Powstanie spółki z o.o.
Do powstania spółki wymaga się:
zawarcia umowy spółki
wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału z cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki.
powołania zarządu
ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli wymaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz