Spółki kapitałowe - Kapitał zakładowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki kapitałowe - Kapitał zakładowy - strona 1 Spółki kapitałowe - Kapitał zakładowy - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKI KAPITAŁOWE Są podstawową formą organizacji przedsiębiorczości. Są to spółki, których główną wartością jest zgromadzony kapitał. Posiadają one osobowość prawną, a jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tylko do wysokości wniesionego majątku.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.) Posiada wiele cech zbliżających ją do spółek osobowych. Jest „prosta w obsłudze”, nieskomplikowana do prowadzenia.
Spółka z o.o. okazała się bardzo dogodną formą prawną dla współdziałania gospodarczego niewielkiej grupy osób. Z równą sprawnością formuła spółki z o.o. zdała egzamin przy bardzo dużych przedsięwzięciach i znacznej liczbie wspólników, ponieważ nie wymaga od nich żadnych kwalifikacji podmiotowych.
Jest osobą prawną, posiada osobowość prawną. Powstaje i staje się osobą prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Istnieją cztery podstawowe przesłanki utworzenia spółki z o.o. Są to mianowicie:
podpisanie umowy w formie aktu notarialnego,
kapitał założycielski o minimalnej wartości 50 000 zł,
ustanowienie odpowiednich władz i organów,
rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Liczba założycieli Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dozwolonym (nie może być nielegalny, jak np. ściąganie długów, bo do tego uprawnieni są tylko komornicy), chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.
Akt założycielski utworzenia spółki Zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga zachowania formy akt u notarialnego . Trzeba podkreślić, że umowa spółki musi być jednocześnie podpisana przez wszystkich wspólników. Tu, inaczej niż w spółce akcyjnej, wspólnikiem jest ten, kto wespół z innymi podpisał akt notarialny w obecności notariusza. Od tego momentu powstaje spółka kapitałowa w organizacji. Jest osobą prawną; we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Wkład uczestnika do spółki To oznaczony w umowie spółki przedmiot świadczenia wspólnika w zamian za obejmowany udział lub udziały w spółce. Kodeks spółek handlowych wyróżnia wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty). Wkładem niepieniężnym mogą być rzeczy i prawa majątkowe zbywalne, prawa na dobrach niematerialnych (np. patenty), wierzytelności, a nawet techniczne i handlowe know-how. Wyłączone jest natomiast świadczenie usług (pracy) tytułem wkładu wspólnika oraz prawa niezbywalne. Wkłady aportowe podlegają oszacowaniu. W spółce z o.o., w odróżnieniu od akcyjnej, zezwala się wspólnikom na samodzielne uzgodnienie wartości wnoszonych aportów. Może więc nastąpić zaniżenie lub zawyżenie umownie określonej wartości wkładu w stosunku do jego wartości rynkowej, bądź wniesienie wkładu wadliwego. W przypadku, gdy wspólnik wniósł wkład pieniężny, mający wady, jest zobowiązany do wyrównania spółce różnicy między przyjętą w umowie a zbywczą wartością wkładu.


(…)

… z o.o. jest pełna rozdzielność sfer majątkowych spółki i jej wspólników.
Firma spółki
Firma spółki może być odebrana dobrowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „z o.o.”.
Rejestracja spółki
Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz