Prawo cywilne - strona 39

Zawarcie umowy - konsens,swoboda zawierania umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. ZAWARCIE UMOWY ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Konsens Pojęcie umowa to samodzielna i integralna całość mimo że dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli dwóch albo więcej stron (konsens); nie zawsze zgodny...

Sposoby zawierania umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. Oferta i jej przyjęcie Pojęcie oferty oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy złożone drugiej stronie, zawierające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1) → przyjęcie oferty (=oświadczenie woli) wyraża tylko wolę przyję...

Negocjaje umów, aukcje i przetarg - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Negocjacje (art. 72 kc) Pojęcie negocjacje są procesem płynnym, w którym nie da się łatwo oddzielić kolejnych etapów, w przeciwieństwie do trybu ofertowego. W tym trybie zawierane są z reguły umowy bardziej złożone, o nietypowej postaci lub dot, świad...

Przetarg, wadium, pojęcie przedstawicielstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Przetarg (dawniej przetarg pisemny) oferty nie są składane w toku ich równoczesnego i bezpośredniego komunikowania się, a okresie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu/warunkach. Oferty te następnie są rozpatrywane bez udziału oferentów (często przy udziale ko...

Przedawnienie i terminy zawite - dawność, przedawnienie, termminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. PRZEDAWNIENIE I TERMINY ZAWITE DAWNOŚĆ I. Pojęcie i funkcja przedawnienie i terminy zawite należą do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności - ich elementem jest upływ czasu , który stanowi konieczn...

Pełnomonictwo - udzielenie pełnomocnictwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. PEŁNOMOCNICTWO I. Udzielenie pełnomocnictwa Zdolność do czynności prawnej pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych , ale wystarczy by była ograniczona ; skoro mocodawca ma zaufanie do takiej osoby, to nie należy ograniczać jego możliwości wybo...

Pełnomonictwo - stosunek podstawowy, wygaśniecię, prokuratura - zagadn...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Stosunek podstawowy możliwe pełnomocnictwo z korzyścią jedynie dla pełnomocnika; pełnomocnictwo z reguły sprzężone jest z jakimś innym stosunkiem prawnym, nazywanym stosunkiem będącym podstawą pełnomocnictwa (art. 101, 106 kc), co wskazuje na cel udz...

Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. WPŁYW WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA ICH SKUTECZNOŚĆ PRAWNĄ I. Czynności konwencjonalne czynności konwencjonalne „istnieją” ponieważ pewne reguły konstruują je, a dokładnie reguły te wskazują jak człowiek powinien się zachować, by jego działania uznać z...

Kontrukcja bezskuteczności - omówienie, skutki, funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. IV. Bezskuteczność względna Uwagi ogólne ta konstrukcja służy ochronie interesów osoby trzeciej poprzez uznanie za bezskuteczną względem nie danej czynności prawnej, przy jednoczesnym utrzymaniu ważności czynności, tzn. wywołuje ona skutki między jej ucze...

Dochodzenie roszczenia i terminy zawite

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. IV. Przerwa biegu przedawnienia Uwagi ogólne nie uwzględnia się czasu jaki minął do momentu wystąpienia zdarzenia, a po tym zdarzeniu bieg przedawnienia zaczyna się na nowo ( art. 124 § 1 ); 2 rodzaje zdarzeń powodują przerwę biegu przedawnienia: Dochodz...