Prawo cywilne - strona 40

Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej i źródła prawa cywilnego...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej Komisja do Spraw Reformy Prawa Cywilnego powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 6.09.1986 r. oraz Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów zdecydowały, że w pierwszej kolejności...

Rola zasad współżycia społecznego,orzecznictwa, nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. IV. Rola zasad współżycia społecznego Pojęcie początkowo zwrot ten miał ograniczenia ideologiczne, odwołujące się do socjalizmu, po upadku komunizmu zwrot ten odwołuje się zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego i respektowanymi przez nie woln...

Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego - omówenie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne normy bezwzględnie wiążące (imperatywne, kategoryczne, bezwzględnie stosowalne, ius cogens) → ich zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone w...

Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym Początek obowiązywania 14 dni - reguła, ale może być dłuższe lub krótsze vacatio legis...

Stosowanie prawa cywilnego, modele stosowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym ogólne zasady → normy prawa cywilnego obowiązują na całym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich przepisów prawnych lub kompetencji organu stanowiącego ; adresatami ...

Postacie czynności prawnych1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Postacie czynności prawnych rodzaje wyróżnione na kryterium innym niż treści czynności. Jednostronne, umowy i uchwały kryterium - strony: jednostronne czynności prawnej - powstają przez złożenie oświadczenia woli jednej strony, np. testament. umowy - ...

Postacie czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. Przysparzające czynność w wyniku której jedna strona dokonuje korzystnej dla drugiej strony zmiany majątkowej, polegającej na tym, że nabywa ona prawo podmiotowe albo zostaje zwolniona z obowiązku lub z ciężarów ograniczających jej prawo podmiotowe. więk...

Forma oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. FORMA OŚWIADCZENIA WOLI I. Swoboda formy Uwagi ogólne zasada - o ile ustawa nie stanowi inaczej dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli przy pomocy jakiegokolwiek znaku, nie tylko językowego (art. 60 - „... każde zachowanie się ...”). Oświadczenia wy...

Dokumenty urzędowe - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. Z datą pewną art. 81 § 1 kc - w razie urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie to wiąże też osoby nieuczestniczące w czynności prawnej. Skutek ten wywołuje: art. 81 § 2 pkt. 1 - stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek

Swoboda kształtowania treści czynności prawnych (TXLIX)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. VI. Groźba groźba - zapowiedź wyrządzenia komuś jakiegoś zła, w razie nie dokonania żądanej czynności (tzw. przymus psychiczny), będąca niedopuszczalną interwencją w proces motywacji człowieka. Osoba zagrożona ma możliwość wyboru. groźba musi być bezpraw...