Postacie czynności prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postacie czynności prawnych - strona 1 Postacie czynności prawnych - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
Przysparzające czynność w wyniku której jedna strona dokonuje korzystnej dla drugiej strony zmiany majątkowej, polegającej na tym, że nabywa ona prawo podmiotowe albo zostaje zwolniona z obowiązku lub z ciężarów ograniczających jej prawo podmiotowe.
większość czynności zobowiązujących, rozporządzających i zobowiązująco-rozporządzających jest też przysparzająca, ale nie zawsze (np. porzucenie rzeczy to rozporządzenie, ale nie przysporzenie)
nie ważne jest czy czynność w efekcie końcowym jest korzystna z punktu widzenia ekonomicznego , tzn. nawet sprzedaż czegoś po zaniżonej cenie będzie i tak przysporzeniem. Upoważniające nie została opracowana pełna koncepcja czynności prawnych upoważniających - wyznaczają innym podmiotom kompetencję do dokonania czynności konwencjonalnych ze skutkiem dla osoby udzielającej upoważnienia, np. pełnomocnictwo, przekaz (art. 921 1 kc). Kauzalne i abstrakcyjne TYLKO czynności przysparzające dzielą się na kauzalne (przyczynowe) i abstrakcyjne (oderwane). Czynności kauzalne - ważność ich uzależniona jest od istnienia prawidłowej kauzy.
z reguły systemy prawne wymagają by przysporzenie znajdowało szersze uzasadnienie prawne, dzięki czemu można poddać je pewnej kontroli lub reglamentacji (ze względu na cel gospodarczy) w interesie min. osoby przysparzającej. kauza to motyw sprawczy osoby dokonywającej przysporzenia , przy czym zakłada się, że bez celu nie dokonuje się przysporzeń. Chodzi tu nie o cele wyobrażane przez przysparzającego, ale cele gospodarcze typowe dla pewnych czynności prawnych; kauza to element treści czynności przysparzającej albo element innej czynności lub stosunku prawnego (niekoniecznie powstałego z czynności prawnej), ze względu na który dokonano czynności przysparzającej
ważne że treść czynności nie zawsze pokrywa się z wyobrażeniami o niej podmioty dokonującego, podobnie ma się z celem, który może służyć jako dyrektywa wykładni (art. 65 kc), ale nie jest tożsamy z treścią czynności prawnej. Czynności abstrakcyjne - „odrywają się” od swojej kauzy, tzn. wywołują skutki nawet jeśli nie istnieje prawidłowa kauza ich dokonania.
jako reguła została przyjęta kauzalność czynności → wyjątki:
przekaz, weksel i czek → mimo zagrożeń stymuluje to obrót rynkowy i w związku z tym w judykaturze pojawia się tendencja do odstępowania w zakresie obrotu profesjonalnego od zasady, że abstrakcyjne czynności prawne dopuszczalne są tylko w przypadkach wyraźnie w ustawie wskazanych.
jeśli nie ma kauzy sytuacja ta uregulowana jest instytucją bezpodstawnego wzbogacenia - ten, kto bez dostatecznego uzasadnienia prawnego uzyskał korzyść majątkową, jest zobowiązany do jej zwrotu w naturze albo, jeżeli jest to niemożliwe, do zwrotu wartości uzyskanej korzyści.

(…)

… dla różnych celów: np. tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie.
nie są uregulowane przepisami ogólnymi, a kształtuje je praktyka prawnicza na podstawie zasady swobody umów (por. art. 58 i 3531 kc).

… może znajdować się też w innej czynności lub stosunku prawnym) czy jednolitą (można dokonać analizy treści tej czynności w poszukiwaniu kauzy).
Trzy typy kauz:
causa obligandi vel acquirendi - przyczyną jest nabycie prawa lub innej korzyści;
causa solvendi - przyczyną jest zwolnienie się z istniejącego zobowiązania;
causa donandi - przyczyną jest chęć obdarowania (treść czynności prawnej musi wskazywać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz