Prawo rzymskie - strona 40

Ustawodastwo małżeńskie cesarza - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

165. USTAWODASTWO MAŁŻEŃSKIE CESARZA AUGUSTA. Cesarz August w czasie swojego panowania wprowadził liczne zakazy w zawieraniu małżeństw ograniczając w znacznym stopniu dostęp do tej instytucji. Wymienić tutaj możemy :

Wady oświadczenie woli - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 882

147. WADY OŚWIADCZENIA WOLI. Wola jest to objawiony na zewnątrz element składowy czynności prawnej. Wola może być objawiona w sposób wyrazny jak i można jej się domyślać na podstawie konkretnego zachowania. Czynność prawna w której występuje nieprawidłowość w interpretacji woli strony bądź też niezg...

Zastępstwo w czynnościach prawnych - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

155. ZASTĘPSTWO W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH. Proces zastępstwa w czynnościach prawnych w systemie prawnym rzymian wykształcał się bardzo powoli i najczęściej przybierał bardzo skomplikowaną postać. W procesie legisakcyjnym konieczne było stawiennictwo osobiste zmiany nastąpiły dopiero wraz z pojawieniem...

Definiowanie prawa własności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Definiowanie prawa własności Zanim powiemy, czym było prawo własności po upadku Rzymu, wypada wspomnieć o podstawowym problemie, jaki rysuje się w tej dziedzinie. Mówiąc o czymkolwiek szukamy definicji. Jednak niezależnie jak daleko w przeszłość spojrzymy, nie znajdziemy definicji doskonałej prawa ...

Podstawowe nformacje o Rzymie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

RZYM Konsul - było ich dwóch, wybierani przez Zgromadzenie Ludowe na rok, mieli inicjatywę ustawodawczą. ZGROMADZENIE LUDOWE -ustawodawcze - Zgromadzenie Ludowe projekt, Senat zatwierdza. -wybór urzędnik - Zgromadzenie Ludowe wybierało, Senat zatwierdzał -

Postępowanie formułkowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1715

Postępowanie formułkowe. 1. Ogólna charakterystyka. Odformalizowano postępowanie in iure. Swoje racje strony przedstawiały pretorowi w sposób nieformalny i na tej podstawie decydował on o udzieleniu bądź odmowie udzielenia skargi. Pretor układał formułkę (formula), w której wyznaczał władzę sędzie...

Tabela dziejów rzymskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

Okres w dziejach Rzymu Królestwo (kon.VIIw.p.n.e do VI/V w.p.n.e.) Okres Prawa rzymskiego Prawo archaiczne Cechu charakterystyczne - silny związek prawa i religii - brak rozróżnienia między mos a ius - brak norm ogólnych, szukanie rozwiązań dla konkretnych przypadków Rodzaj źródeł prawa Prawo...

Powództwa konkurujące - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztod Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

GRANICE WŁADZY SĘDZIEGO:--- upoważnienie w condemnatio - zamykało się na alternatywie zasądzenia lub uwolnienia powoda; przy powództwach o przedmiocie nie określonym z góry oszacowanie należności należało do sędziego, ale pretor ogranicz...

Wady czynności prawnych, Status Romani - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztod Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

WADY CZYNNOŚCI PRAWNYCH: a) wola a oświadczenie - często występowała rozbieżność między między wolą a zewnętrznym objawieniem b) oświadczenie złożone nie na serio - nie miało znaczenia, gdyż nie było woli wywołania skutków prawnych c) pozorność (symulacja) - gdy strony dokonują czynności prawnej ...

Jurysprudencja rzymska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2737

Jurysprudencja rzymska - nauka prawa W okresie republikańskim wiedza prawnicza skupiona była w rękach kolegów kapłańskich. Zajmowały się one odkrywaniem związków człowieka z bóstwem, skutkowaniem fas w zakresie ius . Prawo świeckie nie naśl...