Tabela dziejów rzymskich - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tabela dziejów rzymskich - wykład - strona 1 Tabela dziejów rzymskich - wykład - strona 2 Tabela dziejów rzymskich - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Okres w dziejach Rzymu Królestwo (kon.VIIw.p.n.e do VI/V w.p.n.e.)
Okres Prawa rzymskiego
Prawo archaiczne
Cechu charakterystyczne
- silny związek prawa i religii
- brak rozróżnienia między mos a ius
- brak norm ogólnych, szukanie rozwiązań dla konkretnych przypadków Rodzaj źródeł prawa
Prawo zwyczajowe - mores ad maiorum
Leges
Leges Regiae, Ius Papirianum -zebrane i spisane przez Papiriusa ogólne normy prawa zwyczajowego, głównie sakralnego
Juryści
Okres w dziejach Rzymu Wczesna Republika (Vw p.n.e - poł III w.p.n.e.)
Okres Prawa rzymskiego
Prawo archaiczne
Cechu charakterystyczne
- wyodrębnienie prawa od religii, świecki charakter
- oddzielenie prawa od zwyczaju
- pojęciowe usamodzielnienie się prawa
- jednolity charakter prawa prywatnego - ius Quiritium; zakres podmiotowy- obywatele rzymscy
- początki ius praetorium
- działalność pontyfików, jurysprudencja pontyfików, jednolitość interpretacji i stosowania prawa
- twórcza interpretacja Ustawy XII tablic
- początki nauczania i upowszechnianie się prawa
- początki jurysprudencji świeckiej tzw. jurysprudencja kautelarna Rodzaj źródeł prawa
Prawo zwyczajowe
Prawo stanowione: ustawy, edykty magistratur
Leges
Ustawa XII tablic - 451-450 r. pne
Lex Canuleia - 445 r pne - de conubio patrum et plebis
Leges Liciniae Sextiae - 367 r pne - de preatore, de consule plebeio
Leges Publiliae Philionis - 339 r pne - de plebiscites, de patrum auctoritate
Lex Poetelia Papiria - 326 r pne - de nexis
Ius Flavianum - 304 r pne - kalendarz sądowy i zbiór skarg procesowych
Lex Hortensia - 287 r pne - odtąd plebiscita obowiązują powszechnie
Lex Aquilia- 286 r pne
Juryści
Tiberius Coruncianus ( pontifex maximus)
Okres w dziejach Rzymu Późna Republika ( poł III w pne - I w pne )
Okres Prawa rzymskiego
Prawo przedklasyczne
Cechu charakterystyczne
- brak jednolitości prawa prywatnego
- zespoły, kompleksy norm prawnych, które wzajemnie się uzupełniają, ale i krzyżują
- kryteria odróżnienia: *pochodzenie - ius civile- ius honorarium, *podmiotowy zakres zastosowania - ius - civile - ius gentium, - przeciwstawienie: prawo pozytywne a prawo natury
- rozwój ius praetorium - EDYKT
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz