Prawo rzymskie okresu klasycznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie okresu klasycznego - wykład - strona 1 Prawo rzymskie okresu klasycznego - wykład - strona 2 Prawo rzymskie okresu klasycznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie prawa:
Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie
Prawo przedmiotowe, a podmiotowe
Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne
Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyzacyjne
Podziały prawa:
Prawo publiczne - dotyczy społeczeństwa
Prawo prywatne - interesów klasy panującej:
Wszelkie prawo, którym się posługujemy dotyczy albo rzeczy, albo osób, albo powództw - Gaius.
System pandektowy - prawo prywatne materialne (rodzinne i majątkowe - rzeczowe, zobowiązania, spadkowe) i część ogólna (podmioty stosunków prawnych, pojęcie rzeczy, czynności prawne).
Periodyzacja dziejów prawa rzymskiego:
Państwo typu niewolniczego. Formy państwa:
Królestwo (753 - 509 p.n.e.)
Republika (509 - 27 p.n.e.)
Pryncypat (27 p.n.e. - 284 n.e.)
Dominat (284 - 476 na zachodzie, 565 na wschodzie)
Etapy rozwoju prawa prywatnego - wpływ rozwoju sił wytwórczych:
Okres prawa starorzymskiego (archaicznego) - od założenia Rzymu do połowy III w. p.n.e. (początek wojen punickich - 264 - 146 p.n.e.)
Okres rozwoju i prawa klasycznego - od połowy III w. p.n.e. do końca dynastii Sewerów (235 n.e.)
Prawa przedklasycznego (do schyłku republiki)
Prawa klasycznego (pryncypat)
Okres schyłkowy (prawa poklasycznego) - 235 - do śmierci Justyniana
Prawa justyniańskiego (527 - 565)
Źródła prawa rzymskiego:
Źródła powstania prawa - czynniki prawotwórcze
Źródła poznania prawa - efekty ich działania
Prawa ludu rzymskiego składają się z ustaw, uchwał plebsu, uchwał senatu, konstytucji cesarskich, edyktów tych osób, które mają prawo ich ogłaszania, odpowiedzi uczonych. Ustawa XII tablic:
Lex duocendim tabularum - 451 - 450 p.n.e. - uściślenie prawa zwyczajowego w interesie plebejuszy. Dwie dziesięcioosobowe komisje, każda powołana na rok.
Prawo prywatne, proces, postępowanie egzekucyjne - społeczno -ekonomiczne stosunki drobnych rolników.
Brak systematyki, nigdy formalnie nie uchylono Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych:
Komicja pod przewodnictwem magistratur (dyktatorów, konsulów, pretorów): contiones  rogatio  leges rogatae
Plebiscitia - uchwały plebsu, obowiązywały ogól obywateli od 286 p.n.e. (lex Hortensia de plebiscitis)
Prawo prywatne, ostatnia za Nerwy, nazwisko wnioskodawcy
Uchwały senatu:

(…)

…, uzupełnia, lub poprawia prawo cywilne (przepisy zdezaktualizowane, niesłuszne - desuetudo)
Ius gentium:
Prawo własne każdego narodu - ius civile, prawo wspólne - ius gentium (wszyscy mieszkańcy państwa)
Kolizje - ludy podbite - własne prawo prywatne, zasada personalności prawa - częstsze w miarę rozwoju gospodarki
Prawa lokalne - brak równości, jedynie tolerowane
Przydatne w nieformalnym obrocie gospodarczym, opartym na zaufaniu
Zespół norm formowanych i stosowanych w praktyce pretora peregrynów
Ius gentium - ius civile
Ius gentium - nawarstwienie historyczne - świeckie, swobodniejsze w formie, ograniczone do stosunków majątkowych, dostępnym nie tylko dla obywateli.
Ius civile - surowość i rygoryzm (ius strictum), ius gentium - prawo słuszne (ius aequum)
Ius gentium - ius honorarium
Część ius gentium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz