Prawo rzymskie - strona 41

Kodyfikacja prawa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Jej zwolennikiem był już Cezar. Kodyfikacja przyczynić się mogła do umocnienia władzy autorytarnej. W skutek oporu ówczesnych prawników i społeczeństwa nigdy do niej nie doszło. Bujny rozwój nauki prawa w pryncypacie przekreślał możliwość jego ko...

Konstytucje cesarskie, prawo zwyczajowe, Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Spis zwyczajowego prawa rzymskiego dokonany przez tzw. kolegium decemwirów -decemviri legibus scribundis , spisany na tabliczkach miedzianych, drewnianych lub z kości słoniowej. Nie dotrwał jednak do naszych czasów ani do schyłku republiki. O...

Konstytucje cesarskie, prawo zwyczajowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Spis zwyczajowego prawa rzymskiego dokonany przez tzw. kolegium decemwirów -decemviri legibus scribundis , spisany na tabliczkach miedzianych, drewnianych lub z kości słoniowej. Nie dotrwał jednak do naszych czasów ani do schyłku republiki. O...

Ograniczone prawa rzeczowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

ograniczone prawa rzeczowe - prawne władztwo osoby nad rzeczą o charakterze niepełnym. Były to prawa wykonywane na rzeczy cudzej (nie na własnej). W tym wypadku na tej samej rzeczy jednocześnie występuje osoba uprawniona i osoba zobowiązana. służebności - ograniczone prawa rzeczowe polegające na ko...

Okres dominatu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Dominat : upadek wszelkich instytucji republikańskich. Senat stał się wówczas organem doradczym cesarza. Władza senatu ograniczyła się tylko do miasta Rzym. W Konstantynopolu powstał analogiczny senat. Przy cesarzu istniała jeszcze rada państwa, która rozpatrywała na wniosek cesarza sprawy dotyczące...

Podział zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zobowiązania jednostronne i 2stronnie zobowiązujące. - Jednostronnie zobowiązujące to takie gdzie jedna strona była tylko wierzycielem, a druga tylko dłużnikiem (pożyczka); istniała tu też prosta ochrona procesowa, gdyż było tylko jedno powództwo. - 2stronnie zobowiązujące to takie gdzie każda ze ...

Powolanie do spadku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Prawo spadkowe Spadek - kompleks praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które na drodze jednorazowego aktu prawnego przechodziły na nabywcę. Według Gaiusa spadek należał do kategorii rzeczy res incorporales czyli niematerialnych (str. 68)....

Przkładowe iura in re aliena - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

emfiteuza - dziedziczne i zbywalne uprawnienie emfiteuty do eksploatowania cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia właścicielowi stałego rocznego czynszu (były to symboliczne kwoty). Początkowo powstawała w stosunkach prowincjonalnych. W zachodnich...

Sytuacja prawna dziedzica w prawie spadkowym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Stanowisko prawne dziedzica - KONTYNUACJA OSOBOWOŚCI SPADKODAWCY - przez nabycie spadku dziedzic wchodzil w miejsce spadkodawcy; wg Justyniana spadkodawca i spadkobierca są jedną osobą. Dziedzic miał obowiązek podtrzymywać kult familijny i ...

Umocnienia zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Zobowiązania ze szkód wyrządzonych przez zwierzęta odpowiedzialność noksalna - tyle tylko że wydanie sprawcy zastępowała odszkodowanie Umocnienie zobowiązań to: -zastaw - kara umowna Osobnym sposobem było też - PORĘCZENIE za cudzy dług. - poręczenie stypulacyjne miało 3 formy: a) sponsio - pomi...