Okres dominatu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres dominatu - omówienie  - strona 1 Okres dominatu - omówienie  - strona 2 Okres dominatu - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dominat : upadek wszelkich instytucji republikańskich. Senat stał się wówczas organem doradczym cesarza. Władza senatu ograniczyła się tylko do miasta Rzym. W Konstantynopolu powstał analogiczny senat. Przy cesarzu istniała jeszcze rada państwa, która rozpatrywała na wniosek cesarza sprawy dotyczące sądownictwa, administracji i ustawodawstwa. Ale najwyższym sędzią i prawodawcą był cesarz. Organy działały w jego imieniu.
Okresy rozwoju państwa rzymskiego wyznaczały okresy rozwoju, istnienia bądź stagnacji prawa.
Inna koncepcja periodyzacji prawa rzymskiego opiera się na poziomie rozwoju prawa:
okres rozwoju prawa klasycznego
okres prawa okres prawa
archaicznego prawo prawo poklasycznego
przedklasyczne klasyczne
-753 III w.pne -27 0 234/5 476 565
okres prawa klasycznego - koniec panowania Sewerów zbiega się z kresem pryncypatu i początkiem dominatu. prawo poklasyczne charakteryzowało się wulgaryzacją. W skutek różnych czynników zewnętrznych nastąpiło zatarcie się granic między instytucjami prawa rzymskiego, nastąpiło jego przemieszanie z prawami ludów podbitych które teraz sięgały po samodzielność. Kres zachodniego cesarstwa nie oznaczał zupełnego końca prawa poklasycznego. Istniało jeszcze cesarstwo wschodnie, które się rozwijało. Tam prawo poklasyczne trwało do kresu starożytności i rozpoczęcia średniowiecza (do VI w. -565).
ius - prawo stanowiące wynik działalności ludzkiej i chronione środkami przymusu ze strony państwa oraz wynikłe stąd uprawnienia. Naruszenie ius zagrożone było sankcją fas - prawo określane i chronione przez bóstwa (bóstwa wykazywały cechy ludzkie). Naruszenie fas wywoływało zemstę bogów (naruszenie fas nazywano „nefas”).
Rzymianie stali na stanowisku pośrednim miedzy religijnością a laicyzacją. System religii rzymskiej przenikał się z systemem prawa .Istniał więc związek między fas a ius, choć formalnie te kategorie nie były ze sobą tożsame. Ius oparte było na fas czyli nakazach moralnych i religijnych. Rzym budował system prawny w oparciu o kodeks etyczny wynikający z wierzeń. Wg. Ulpiana do zasad prawa, zaliczano ”żyć uczciwie, innym nie szkodzić, każdemu oddać co się mu należy” (są to normy prawne osadzone w moralności i wierzeniach rzymskich).
Prawo przedmiotowe (objaśnienia):
a) prawo publiczne: stosunki dotyczące państwa b) prawo prywatne

(…)

… dla stron z przepisów prawa.
- prawo formalne - sposób dochodzenia w drodze sądowej praw i obowiązków stron czyli sposób dochodzenia roszczeń stron. Dziś są to normy:
materialno-prawne , czyli prawo karne i prawo cywilne.
procesowe , czyli proces karny i proces cywilny. koniec imperium zachodniorzymskiego
koniec panowania dynastii Sewerów
początek wojen punickich Rzymu z Kartaginą
koniec etapu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz