Prawo rzymskie - strona 42

Zasada osobowości prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Zasada osobowości prawa : Każdy rządzi się swym własnym prawem pochodzącym z tej grupy etnicznej, narodowości w której on przyszedł na świat. Człowiek też podlega orzekaniu w oparciu o własny system prawa. W praktyce podział na prawo rzymskie i prawo własne-narodowe był rozpatrywany z punktu widzen...

Dowody w procesie kognicyjnym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Dowody w procesie kognicyjnym Postępowaniem dowodowym kierował sędzia, którego zadaniem było należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Niektórzy autorzy mówią o wprowadzeniu tzw. legalnej teorii dowodów, polegającej na narzuceniu sędziemu sztywnych...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

DZIAŁANIA PRAWNE zdarzenia prawne - są to zdarzenia które wywołują skutki prawne działania - zdarzenia zależne od woli ludzkiej i wywołujące skutki prawne (drzewko ze wstępu) a) Czynności formalne - czynności w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie, jej uchybie...

Obrona procesowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Obrona pozwanego w procesie formułkowym Proces tylko wtedy mógł się toczyć, gdy pozwany przynajmniej zaprzeczał twierdzeniom powoda (negacja). Negacja pozwanego nakładała na powoda obowiązek przeprowadzenia dowodu na prawdziwość jego twierdzeń zawartych w intentio. Innym środkiem do obrony pozwane...

Ograniczenia władzy sędziego i egzekucja wyroku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Ograniczenia władzy sędziego -Pluris petitio- nadmiernego żądania. Miało miejsce gdy powód domagał się więcej niż mu się należy i z innej podstawy prawnej niż mu się należy. We wszystkich tych przypadkach sędzia bez względu na to, co wynikało z postępowania dowodowego był zobowiązany uwolnić pozwan...

Powództwa cywilne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Ius quod actiones pertinet- Prawo, które dotyczy powództw. Prawo zwane często w odróżnieniu od prawa materialnego prawem formalnym, ma względem prawa materialnego wtórny i nadzwyczajny charakter. Jeśli podmiot, na którym ciąży jakiś obowiąze...

Rozwój historyczny procesu rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Rozwój historyczny procesu rzymskiego W najdawniejszych czasach rzymskich jedynym sposobem realizacji praw prywatnych była tzw. pomoc własna. Spełniała ona zapewne rolę pozytywną, ale niosła z sobą niebezpieczeństwo anarchii, stanowiąc zagrożenie ładu społecznego. Prawo odmawiało ochrony posiadaczo...

Rzymski proces karny - deszczułki przysięgłych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

„RZYMSKI PROCES KARNY - DESZCZUŁKI PRZYSIĘGŁYCH” STRESZCZENIE ARTYKUŁU JANA STANISŁAWA PARTYKI Jan Partyka opisuje w swoim artykule poszczególne osoby, które brały udział w procesie rzymskim, jak i również sam proces karnym. Systematyczna i uporządkowana forma opisu pozwala, na szczegółowe prześle...

Powództwa konkurencyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztod Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

POZASĄDOWA OCHRONA ROSZCZEŃ PRYWATNYCH POMOC WŁASNA - realizowana była siłami zainteresowanej jednostki lub grupy społecznej. Miała 2 postacie: a)) Pomoc własna o charakterze zaczepnym (ofensywna) - zmierza do zmiany istniejącego stanu rzeczy, tzw. samopomoc. Była legalna do czasu Digestów w który...

Geneza prawa rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Dr Piotr Kołodko, Prawo rzymskie, Geneza prawa rzymskiego Geneza i ogólne założenia prawa rzymskiego. Nasilenie zainteresowania prawem rzymskim obserwujemy od początku XI w. Do wieku XX z różnym nasileniem. XX w przyniósł pewne zmiany. Zarówno systemy komunistyczne i inne totalitarne często pomija...