Postępowanie cywilne - strona 42

Udział organizacji społecznych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350

UDZIAŁ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Wprowadzony w 1964 roku, art. 8 kpc organizacje społeczne których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej mogą dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania jak również brać udział w toczących się postępowaniach. Mogą brać...

Prokurator w postępowaniu cywilnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Jest grupa podmiotów w postępowaniu cywilnym nie działająca w celu ochrony własnego, lecz cudzego prawa podmiotowego -- prokurator, RPO, Rzecznik Konsumentów, organizacje społeczne, inspektor...

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich i Praw Dziecka.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

UDZIAŁ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH i RPD Modelową regulacją zakresie udziału tych podmiotów jest regulacja KPC w zakresie udziału prokuratora. Podmiotem działającym na prawach prokuratora jest RPO. Instytucja rzecznika praw obywatelskich została wprowadzona na mocy ustawy z 15 VII 1987. Instytucja...

Ugoda sądowa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

UGODA SĄDOWA Prawo procesowe cywilne w art. 10 Kpc daje wyraz tendencji do ugodowego załatwiania spraw: W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. Ugoda sądowa to akt dyspozycji materialnoprawnej; czynność dw...

Układ jako rodzaj ugody.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

UKŁAD układ - szczególny rodzaj ugody zawieranej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami pod kontrolą sądu. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu wchodzi w grę na podstawie art. 14 prawa upadłościowego i naprawczego

Umorzenie postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

UMORZENIE POSTĘPOWANIA Umorzenie postępowania to formalne zakończenie postępowania orzeczeniem sądu, które nie rozstrzyga o istocie sprawy Ogólną podstawę umorzenia postępowania wskazuje art. 355 § 1 Kpc, który stanowi: Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skut...

Wzór-Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej Niniejszym rezygnuję z opodatkowania w formie karty podatkowej na skutek otrzymania decyzji o wysokości karty podatkowej. Uzasadnienie W d...

Wzór-Instalacje zabezpieczające

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

INSTALACJE ZABEZPIECZAJĄCE , dnia Adresat: Szanowni Państwo, z oficjalnych dokumentów wynika, że większość kradzieży towarów ma miejsce jeszcze w fabryce lub w drodze do lub z magazynu. Oznacza to, że 85% kradzionych towarów zostaje „wyniesionych” przez drzwi frontowe. Pomimo, iż większa część...

Wzór-Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH , dnia Adresat: Szanowni Państwo, proponujemy naszym klientom, aby jeszcze przed nastaniem letnich upałów nasz serwisant dokonał przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia możemy stwierdzić, że za pomocą rutynowy...

Wzór-Korekta zeznania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

(miejscowość i data) Podatnicy: (imię i nazwisko, adres podatnika) NIP (imię i nazwisko, adres podatnika) Urząd Skarbowy w dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku Na podstawie ...