Udział organizacji społecznych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udział organizacji społecznych. - strona 1 Udział organizacji społecznych. - strona 2

Fragment notatki:

UDZIAŁ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH Wprowadzony w 1964 roku, art. 8 kpc organizacje społeczne których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej mogą dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania jak również brać udział w toczących się postępowaniach.
Mogą brać jednak udział tylko w sprawach wyraźnie wskazanych w ustawie, działają dla ochrony praw konkretnych obywateli
Pierwsze mają charakter podmiotowy, drugie mają charakter przedmiotowy. Otóż te ograniczenia podmiotowe polegają na tym, że wchodzi w grę udział tylko i wyłącznie takiej organizacji, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. A więc tylko takie organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej mogą wziąć udział w postępowaniu cywilnym w trybie określonym przepisami artykułu 8 KPC. Natomiast ograniczenia przedmiotowe polegają na mocy tego powoływanego przeze mnie artykułu 8 polegają z kolei na tym, że tylko i wyłącznie w określonych przez ustawodawcę kategoriach spraw cywilnych wchodzi w grę udział tych organizacji w celu ochrony czego Praw obywateli , zakreślone w węższym zakresie niż dla prokuratora. Czyli zaliczone są te przesłanki z udziałem tych organizacji społecznych w odróżnieniu od przesłanek uzasadniających udział prokuratora. Prokurator może wziąć udział w postępowaniu cywilnym w celu praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Natomiast organizacje, o których mówię mogą wziąć udział tylko i wyłącznie w celu ochrony praw obywateli. Oczywiście wysoka ocena, czy okoliczności sprawy, zachodzi potrzeba ochrony praw obywateli, nawet czy do takiej organizacji społecznej. Na podstawie art. 64 może zostać dopuszczona dochodząc swoich roszczeń. FORMY UDZIAŁU ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ mogą żądać wszczęcia postępowania
mogą wziąć udział w toczącym się postępowaniu wszczętym przez inny organ
nie biorą udziału na zasadach ww. ale wyrażenie istotnego dla sprawy poglądu, w oświadczeniu umocowanego organu
Na prowadzeniu działalności gospodarczej mogą wytaczać powództwa cywilne w sprawach o: roszczenia alimentacyjne w sprawach o ochronę konsumentów w sprawach zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
czyli takie organizacje społecznie, do których zadań statutowych nie należy prowadzenie działalności gospodarczej, no co mogą? No mogą w wymienionych przeze mnie trzech kategoriach spraw wytaczać powództwa cywilne. Przy czym dopuszczalność wytaczania powództw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynika w tym wypadku z artykułu 462 KPC. do których zadań statutowych należy ochrona środowiska, albo ochrona własności społecznych, Mogą tylko za stroną zgody powodowej mogą wstępować do toczącego się postępowania, w każdym stadium tego postępowania. A więc te organizacje, które wymieniłem w drugiej grupie, mogą wstępować do toczącego się postępowania, ale za zgodą strony powoda, gdy istnieje ta zgoda powoda, mogą bronić tej strony, mogą przystąpić do toczącego się już postępowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz