Prokurator w postępowaniu cywilnym.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokurator w postępowaniu cywilnym. - strona 1 Prokurator w postępowaniu cywilnym. - strona 2 Prokurator w postępowaniu cywilnym. - strona 3

Fragment notatki:

UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Jest grupa podmiotów w postępowaniu cywilnym nie działająca w celu ochrony własnego, lecz cudzego prawa podmiotowego -- prokurator, RPO, Rzecznik Konsumentów, organizacje społeczne, inspektora pracy które działają na podstawie przepisów kpc w celu ochrony praw obywateli.
Pierwowzorem historycznym na gruncie dawnego polskiego prawa jest instytucja instygatora koronnego (królewskiego) utworzona na mocy Konstytucji Sejmowej z 1557r. Do jego zadań należało reprezentowanie króla we wszystkich procesach również cywilnych gdzie zaangażowane były interesy królewskie. Utrata przez Polskę niepodległości spowodowała na wiele dziesięcioleci, że nasze prawo nie rozwijało się, od roku 1918 gdy Polska odzyskała niepodległość obowiązywały przepisy państw zaborczych. W okresie międzywojennym udział prokuratora oparty był na rozwiązaniach przyjętych w prawie niemieckim - wąsko określony udział prokuratora - brał udział w postępowaniu przed SN, w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie, o unieważnienie małżeństwa, w sprawach w których ustawodawca upatrywał istnienie znamion interesu publicznego - taki stan przetrwał do roku 1950.
Na szeroką skalę wprowadzono do polskiego postępowania cywilnego z powodów ideologicznych i politycznych udział prokuratora dekretem z dnia 20 lipca 1950r. - reforma polskiego postępowania cywilnego - na wzór radziecki wprowadzono instytucję prokuratora do postępowania cywilnego.
Stan prawny w latach 1950-1964 charakteryzował się tym, że prokurator w każdej sprawie był uprawniony do wytoczenia powództwa cywilnego (łącznie z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód). Bardzo szeroko zakreślony udział prokuratora w postępowaniu cywilnym - przejęte z prawa radzieckiego.
Porównując do państw zachodnich szeroki udział prokuratora był również we Francji i Włoszech. Po przełomie ustrojowym w Polsce doszło do przewartościowania założeń ideologicznych i politycznych, ale udział prokuratora został szeroko utrzymany w polskim pc, natomiast regulacja prawna tego udziału jest taką regulacją modelową. Przepisy o nim stosujemy odpowiednio do RPO i innych jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
FORMY UDZIAŁU PROKURATORA Wg art. 7 kpc który odnosi się do wszystkich postępowań na mocy art. 13 § 2 kpc
PRZESŁANKI UDZIAŁU
- ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego
- ocena czy na tle okoliczności konkretnego postępowania zachodzi potrzeba udziału prokuratora należy wyłącznie do prokuratora;
- o potrzebie przystąpienia prokuratora może zawiadomić również sąd, ale nie jest to wiążące dla prokuratora - autonomiczna ocena przez prokuratora przesłanek które uzasadniają jego udziału

(…)

… udziału prokuratora należy wyłącznie do prokuratora;
- o potrzebie przystąpienia prokuratora może zawiadomić również sąd, ale nie jest to wiążące dla prokuratora - autonomiczna ocena przez prokuratora przesłanek które uzasadniają jego udziału - w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego może wytaczać powództwo cywilne tylko w wypadkach wskazanych w KRO ( KRO przyznaje legitymację procesową
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz