Wzór-Korekta zeznania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Korekta zeznania  - strona 1 Wzór-Korekta zeznania  - strona 2

Fragment notatki:

....................................................
(miejscowość i data)
Podatnicy: ............................................
(imię i nazwisko, adres podatnika)
NIP ....................................
...........................................
(imię i nazwisko, adres podatnika)
........................................... Urząd Skarbowy w .................................................. dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za.............................
Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku Na podstawie art. 81 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej korygujemy złożone przez nas w tutejszym Urzędzie zeznanie PIT-33 za...............
Na podstawie art. 79 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej wnosimy o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za ..........r. w wysokości wskazanej w załączonej korekcie zeznania rocznego PIT-33. Uzasadnienie ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
W załączonej korekcie zeznania oraz załącznika PIT-O powyższe omyłki zostały poprawione. Skorygowana również została kwota nadpłaty.
Z uwagi na powyższe wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie powołanego przepisu podatnicy uważają za uzasadniony.
Załączniki: - korekta zeznania PIT-33
- korekta załącznika PIT-O
.................................
(podpis)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz