wniosek o stwierdzenie nadpłaty - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wniosek o stwierdzenie nadpłaty - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. Kto i w jakich przypadkach może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 o.p.).
Art. 75 op.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty złożyć mogą:
@ Podatnik  w sytuacji kiedy zakwestionuje on zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku. Przy zobowiązaniach powstających z mocy prawa mogą złożyć wniosek w sytuacji jeżeli:
$ w zeznaniach (deklaracjach, zeznaniach rocznych; VAT, akcyza, wpłaty z zysku za rok obrotowy - dla 1 os. spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych) w których wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej
$ w innych deklaracjach (wyjątek: deklaracje dotyczące zaliczek na podatek dochodowy) podatnik wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek
@ nie będąc obowiązanym do składania zeznań (deklaracji), dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.
Nowa regulacja    Osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki  wszystkie ww. sytuacje. Z wnioskiem musi złożyć korektę deklaracji (na dzień rozwiązania spółki). Zwrot nadpłaty w proporcjach odpowiednich do proporcji udziału w spółce.
@ Płatnik, inkasent  jeżeli:
@ w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku
@ w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej
@ nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej
Tam, gdzie podatnik/płatnik/inkasent musiał złożyć deklarację  z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, podmiot musi złożyć skorygowaną deklarację.
Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. I jeśli w tym wypadku zwrotu dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek za zwłokę. W tym zakresie nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Podmiot nie może ponosić konsekwencji błędnego działania organu (zasada zaufania do organów podatkowych).
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może być wszczęte podczas trwania postępowania podatkowego/kontroli a także po ich zakończeniu i przed wszczęciem postępowania w sprawach zobowiązań których dotyczyły.
Przy podatkach powstałych z racji doręczenia decyzji mogą powstać ale dopiero po wzruszeniu decyzji, która była podstawą zobowiązania.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz