orzekanie o nadpłacie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
orzekanie o nadpłacie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. Tryb orzekania o nadpłacie (decyzje określające nadpłatę i stwierdzające nadpłatę, tzw. bezdecyzyjny zwrot nadpłaty).
Art. 74-75 op.
Ordynacja podatkowa przewiduje, iż zwrot nadpłaty może nastąpić w rezultacie określenia nadpłaty przez organ podatkowy w wyniku postępowania prowadzonego z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej.
Decyzja określająca nadpłatę  organ wydaje decyzję na temat nadpłaty po stwierdzeniu nadpłaty u podatnika (z urzędu).
Sytuacje, kiedy to organ podatkowy określa nadpłatę:
@ zapłata przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej
@ pobranie przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej
@ zapłata przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej
@ wpłacenie przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku
@ zapłata przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej
Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty  wydawana na wniosek podatnika, jeżeli kwestionuje on wysokość pobranego podatku/wyliczonej nadpłaty.
Odstępstwa od zasady stwierdzania nadpłaty z urzędu przez organ:
# nadpłata wskutek złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego
# nadpłata wskutek złożenia deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego
# nadpłata wskutek złożenia deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych
# nadpłata wskutek złożenia deklaracji kwartalnej dla VAT - dla podatników podatku VAT
# jeżeli nadpłata powstała w wyniku orzeczenia TK lub orzeczenia ETS, a podatnik, % złożył jedną z deklaracji (ww.) lub inną deklarację, z której wynika wysokość zobowiązania podatkowego - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie skorygowaną deklarację
% został rozliczony przez płatnika - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot, składając równocześnie zeznanie (deklarację; ww.)
% nie był obowiązany do składania deklaracji - wysokość nadpłaty określa podatnik we wniosku o jej zwrot.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz