Postępowanie cywilne - strona 41

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1225

SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO Zwyczajny środek zaskarżenia od nieprawomocnych rozstrzygnięć wydanych przez referendarza Co do istoty sprawy, orzeczenia kończące postępowanie, o nadaniu

Stosunki prawno-procesowe w postępowaniu cywilnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

STOSUNKI PRAWNOPROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM teoria natury prawnej Bölowa - proces ze względu na swą naturę prawną jest stosunkiem publicznoprawnym, w którym spór prywatnoprawny zostaje przez współdziałanie powoda i pozwanego wyjaśnione i rozstrzygnięty. Jest stosunkiem trójstronnym: powód- poz...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozew cofnięty: A. nie wywołuje tylko skutków materialnoprawnych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, B. nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powód...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na zarządzenie o zwrocie pozwu wydane przez przewodniczącego powodowi: A. przysługuje środek zaskarżenia w postaci sprz...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu w sprawach o naruszenie posiadania, sąd bada: A. jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego, B. zarówno ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, jak również prawo po...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów egzekucji podlega wykonaniu: A. dopiero po nadaniu temu postanowieniu klauzuli wykonalności przez sąd, B . bez potrzeby zaop...

Treść powództwa - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

2. TREŚĆ dare- danie facere- czynienie omittere - zaprzeczenie pati- znoszenie nonfacere- nieczynienie Przykłady: - ustalenie stosunku spółki - ustalenie umowy kupna - ustalenie służebności Przechodu, stosunku użyczenia Przykłady: -

Tryb postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

TRYB POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Postępowanie rozpoznawcze składa się z dwóch trybów: trybu procesu cywilnego trybu postępowania nieprocesowego Art. 13. § 1 Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o...

Uczestnik postępowania nieprocesowego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

UCZESTNIK POSTĘPOWANIA NIEPROCESOWEGO Z MOCY SAMEGO PRAWA nie musi wykazywać interesu prawnego w toczącym się postępowaniu nieprocesowym, ponieważ zadecydował o tym sam ustawodawca przyznając mu taki status, np. uczestnicy wymien...

Udział Inspektora Pracy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

UDZIAŁ INSPEKTORA PRACY Kolejnym podmiotem uprawnionym do żądania wszczęcia postępowania cywilnego oraz przystępowania do już toczącego się postępowania jest inspektor pracy. Można powiedzieć, że Państwowa Inspekcja Pracy uzyskał...