Prawo cywilne - strona 41

Skutki niedochowania formy (TXLV)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Skutki niedochowania formy możliwe różne konsekwencje, które można podzielić na 3 rodzaje: Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem ) art. 73 i 7...

Wykładnia oświadczeń woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WYKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI I. Uwagi ogólne Pojęcie wykładni Wykładania to proces myślowy zmierzający do ustalenia właściwego znaczenia (sensu). Różnice między wykładnią oświadczeń woli a wykładnią prawa: różny przedmiot - przepisy wydane przez kompetentne...

Ograniczenia dowodowe i zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Ograniczenia dowodowe szczególny walor dowodowy - czynność prawna wyrażona w dokumencie została zawarta; patrz art. 247 kpc - zakaz prowadzenia dowodu ze świadków lub przesłuchania stron przeciwko osnowie dokumentu - zakaz bezwzględny - gdy forma pisemna...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WADY OŚWIADCZENIA WOLI I. Uwagi ogólne koncepcja wad oświadczenia woli wykształciła się w XX wieku na gruncie „teorii woli”, ale początkowo była zawężona jedynie do stanów psychiki. W aktualnym stanie prawnym uwzględniono elementy społeczne (dobra wiara i...

Domniemanie dobrej wiary, wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Domniemanie dobrej wiary (art. 7 kc) „ jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne do dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary” - np. art. 174, 169 § 1 kc, art. 6 ust. o ks. wiecz. i hip.; podział na dobrą i złą wiarę - wyczerpujący i rozłą...

Wnioskowanie z norm o normach, zwiazanie sądu w działaniach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. II. Wnioskowanie z norm o normach Pojęcie normy, które zostały wywnioskowane z norm wyinterpretowanych → uważane za obowiązujące ; reguły wnioskowania - ustalone przez doktrynę , oparte na za...

Powszechnie obowiązująca wykładnia, zbieg norm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Powszechnie obowiązująca wykładnia przed wejściem w życie obecnej konstytucji taką kompetencję miał TK , ale rozstrzygając o zgodności z Konstytucją musi dokonywać wykładni aktu zaskarżonego oraz właściwego przepisu K. albo akceptując zastane znaczenie al...

Prawo podmiotowe i uprawnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Prawo Podmiotowe - jest to pewna złożona sytuacja prawna wyznaczona podmiotom przez obowiązujące normy i chroniąca prawnie uznane interesy tych podmiotów. Na sytuację tę składają się wolne - w aspekcie normatywnym - zachowania psychofizyczne lub konwencjo...

Rodzaje praw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. III. Prawa akcesoryjne i związane kryterium - zależność od innych praw; Prawa akcesoryjne (niesamoistne) skonstruowane dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych), a ich istnienie i treść zależą od innych praw podmiotowych, z którymi są funkcjon...

Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. SPOSOBY NABYCIA I UTRATY PRAWA PODMIOTOWEGO I. Uwagi wstępne nabycie pochodne i pierwotne; nabycie pod tytułem szczególnym i ogólnym; nabycie translatywne i konstytutywne. poza...