Wady oświadczenia woli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady oświadczenia woli - strona 1 Wady oświadczenia woli - strona 2 Wady oświadczenia woli - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
WADY OŚWIADCZENIA WOLI I. Uwagi ogólne koncepcja wad oświadczenia woli wykształciła się w XX wieku na gruncie „teorii woli”, ale początkowo była zawężona jedynie do stanów psychiki. W aktualnym stanie prawnym uwzględniono elementy społeczne (dobra wiara i interesy osób przyjmujących oświadczenie woli) i nastąpiła jurydyzacja terminów psychologicznych, przez co nadane im zostało zmodyfikowane znaczenie. Wady oświadczenia woli - sytuacje, okoliczności i stany psychiki lub wiedzy, towarzyszące przejawowi woli lub występujące przy podjęciu decyzji, które system prawny uwzględnia, określając w sposób negatywny (tzn. jakie nieprawidłowości powodują wadliwość prawną złożonego oświadczenia woli) ich wpływ na ważność czynności prawnej: stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pozorność; błąd; podstęp; groźbę. II. Brak świadomości lub swobody Pojęcie oświadczenie woli musi być złożone przez osobę spełniającą pewne przesłanki dotyczące jej stanu psychicznego, gdyż instytucja zdolności do czynności prawnych i ubezwłasnowolnienia nie da się tutaj zastosować → art. 82 kc wymienia te przesłanki - musi to być świadome i swobodne powzięcie decyzji , a wszelkie ograniczenia, nawet przemijające , które zdarzyły się w chwili dokonania czynności, wyłączają ważność tego oświadczenia. ciężar dowodu , że oświadczenie woli zostało złożone z uchybieniem art. 82 spoczywa na składającym oświadczenie ( art. 6 kc ), a dowód taki jest często trudny do przeprowadzenia, dlatego w znacznie lepszej sytuacji są osoby ubezwłasnowolnione (wyrok sądowy dowodem).
też po śmierci oświadczającego (wyrok SN z 1997 r.); Przymus fizyczny art. 82 to nie tylko stany patologiczne , ale i fizjologiczne (gdy układ nerwowy nie osiągnął odpowiedniego poziomu aktywności umożliwiającej mu odbieranie i przetwarzanie informacji, np. sen) oraz tzw. przymus fizyczny (ruchy człowieka nie są w ogóle przez niego sterowane, lecz poddane naciskowi zewnętrznemu) Zakres podmiotowy wada ta odnosi się jedynie do osoby, o której zachowaniu można powiedzieć, że składa oświadczenie woli i nie uwzględnia natomiast interesów jakiejkolwiek innej osoby ani sytuacji zewnętrznej, w jakiej postawiony został podmiot, np. presja ekonomiczna, przyczyna musi tkwić w samym oświadczającym; III. Pozorność Pojęcie pozorność zwykła - art. 83 § 1 zd. 1 kc - nieważne (bezwzględnie) jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru → tzn. gdy strony umawiają się potajemnie, że ujawniona wobec osób trzecich czynność prawna nie wywoła skutków prawnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz