Prawo cywilne - błąd

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - błąd - strona 1 Prawo cywilne - błąd - strona 2

Fragment notatki:

BŁĄD (art. 84 KC):
Przez błąd rozumie się niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka.
Błąd prawnie doniosły (relewantny) musi spełniać łącznie dwa wymogi, a mianowicie być błędem:
co do treści czynności prawnej (np. klient galerii kupuje obraz mylnie sądząc że jest to oryginał); nie ma zatem znamion błędu mylne przeświadczenie składającego oświadczenie woli dotyczące okoliczności nieuregulowanych w treści czynności prawnej (np. kiedy kupujący lokal mieszkalny zgromadził sumę pieniędzy, za którą nabył ów lokal, ale spostrzegł się, że suma pieniędzy, która mu została nie wystarczy na remont tego lokalu);
istotnym - a więc uzasadniającym przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (art. 84 § 2 KC); owa istotność ma być oceniana według kryterium obiektywnego (wzorzec człowieka rozsądnego) i zindywidualizowanego (składający oświadczenia woli).
Ustawodawca uwzględnia tu jednocześnie interesy osoby przyjmującej oświadczenie woli (adresata).
Zgodnie bowiem z art. 84 § 1 zd. 2 KC jeżeli oświadczenie woli zostało złożone innej osobie, uchylenie się od skutków prawnych odpłatnego oświadczenia woli może nastąpić tylko wtedy, gdy:
błąd został wywołany przez adresata (chociażby bez jego winy) albo też wiedział on o błędzie
lub z łatwością mógł go zauważyć.
Powyższe ograniczenia odpadają jednak przy czynnościach prawnych nieodpłatnych.
Przepis ten ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku odpłatnych czynności prawnych zawieranych w toku umów. Należy tu również dodać, że adresat oświadczenia woli nie zasługuje na ochronę prawną, o ile nie wyprowadził składającego oświadczenie woli z błędu. Regulacja ta odnosi się również do oświadczeń woli składanych drogą elektroniczną. W tych przypadkach, jeśli błąd w oświadczeniu woli wynika z nieprawidłowego działania urządzenie elektronicznego, odpowiedzialność za taką sytuację ponosi osoba sprawująca kontrolę nad tym urządzeniem.
UWAGA !!! Błąd oświadczenia woli nie powoduje bezwzględnej nieważności czynności prawnej, stanowi natomiast podstawę do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli - tzw. nieważność względna (art. 84 § 1 zd. 2 KC w związku z art. 84 KC).
Ponadto ustawa (art. 85 KC) na równi z błędem traktuje zniekształcenie oświadczenia woli przez posłańca przenoszącego to oświadczenie (np. dziecko posłane przez mamę kupuje 10 zamiast 3 butelek mleka).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz