Pełnomonictwo - stosunek podstawowy, wygaśniecię, prokuratura - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomonictwo - stosunek podstawowy, wygaśniecię, prokuratura - zagadnienia - strona 1 Pełnomonictwo - stosunek podstawowy, wygaśniecię, prokuratura - zagadnienia - strona 2 Pełnomonictwo - stosunek podstawowy, wygaśniecię, prokuratura - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
II. Stosunek podstawowy możliwe pełnomocnictwo z korzyścią jedynie dla pełnomocnika;
pełnomocnictwo z reguły sprzężone jest z jakimś innym stosunkiem prawnym, nazywanym stosunkiem będącym podstawą pełnomocnictwa (art. 101, 106 kc), co wskazuje na cel udzielenia pełnomocnictwa, sens gospodarczy;
istnienie tego stosunku nie jest konieczne dla udzielenia pełnomocnictwa, a w razie jego braku należy uznać, że pełnomocnik nie jest zobowiązany do korzystania z przysługującego mu umocowania;
treść stosunku może różnić się od treści pełnomocnictwa, w szczególności może być węższa → skutki prawne dla mocodawcy takie jak w pełnomocnictwie (stosunek zewnętrzny), konsekwencje niewykonania obowiązku ze stosunku podstawowego (stosunek wewnętrzny);
pełnomocnictwo to odrębny i niezależny stosunek od stosunku podstawowego, ale z pewnymi wyjątkami ustanowionymi w przepisach, w których to stosunek podstawowy może być podstawą oceny czy kompetencje do działania w cudzym imieniu przysługują pełnomocnikowi (czyli w odniesieniu do tzw. stosunku zewnętrznego), a w szczególności o możliwości ustanowienia substytutów (art. 106 kc) czy dopuszczalność odwołania i wygaśnięcia pełnomocnictwa (art. 101); III. Wygaśnięcie pełnomocnictwa okoliczności wskazane w treści pełnomocnictwa → np. wskazanie terminu, pełnomocnictwo dot. tylko jednej czynności lub służy wykonaniu stosunku podstawowego; odwołanie pełnomocnictwa - można dokonać w każdym czasie i bez podania przyczyn oraz w każdej formie;
jednostronne nieformalne oświadczenie woli, z koniecznością zakomunikowania go pełnomocnikowi, bez konieczności zachowywania szczególnej formy, nawet jeśli była wymagana do ustanowienia pełnomocnictwa (orz. SN z 4.11.1998 r., OSN 1999, poz. 66);
art. 101 § 1 zd. 1 - mocodawca może zrzec się prawa odwołania pełnomocnictwa, tylko „z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”, ale jeśli czynność kreująca ten stosunek prawny jest nieważna, może odwołać pełnomocnictwo w każdym czasie (orz. SN z 15.7.1998 r., OSN 1999, poz. 50);
nieuzasadniony jest pogląd, że można się zrzec prawa odwołania pełnomocnictwa jedynie wtedy, gdy ze stosunku podstawowego wynika konieczność nieodwołalnego pełnomocnictwa;
zrzeczenie się odwołalności pełnomocnictwa nie sprawia, że mocodawca sam nie może wykonać danej czynności, ale może się zobowiązać, że tego nie dokona. W razie naruszenia tego zobowiązania nie spowoduje to nieważności tej czynności prawnej, ale pełnomocnik może mieć roszczenie odszkodowawcze (art. 57 w zw. z art. 471 kc). śmierć pełnomocnika lub mocodawcy - chyba że inaczej zastrzeżono w pełnomocnictwie z przyczyn uzasadnionych stosunkiem podstawowym. Wtedy w miejsce danej osoby wchodzą spadkobiercy; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz