Prokura - charakterystyka prokury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokura - charakterystyka prokury - strona 1

Fragment notatki:

4. Prokura- przepisy dot. KC, odnoszą się do wszystkich przedsiębiorstw. To szczególne pełnomocnictwo, udzielane przez przedsiębiorcę, podlegającego wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców, który obejmuje umocowanie do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie obejmuje ona umocowania do zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do nowego korzystania, a także do zbycia lub obciążenia nieruchomości, do w/w konieczne jest pełnomocnictwo (udzielają go przedsiębiorcy, wpisani do Rejestru Przedsiębiorców) Prokury udziela się na piśmie, podlega ona deklaratoryjnemu wpisowi do KRS. W przypadku sp. z o.o. i S.A. prokury udziela Zarząd. Wszyscy członkowie Zarządu musi wyrazić na nią zgodę. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu, jednoosobowo. Dzieli się na 1) jednoosobową (oddzielną) prokurent jednoosobowo może dokonywać wszystkich czynności, do których upoważnia prokura 2) łączną- w ramach której prokurenci tylko łącznie mogą dokonywać czynności objętych prokurą, czyli wspólnie z innym prokurentem łącznym, bądź z innymi prokurentami łącznymi. Prokurentów łącznych może być dowolna ilość. Prokura oddziałowa - upoważnia do działania tylko w zakresie jakiegoś oddziału przedsiębiorstwa. Prokurent nie może ustanowić innego prokurenta. Może natomiast ustanowić pełnomocnika. Prokura wygasa wskutek: śmierci prokurenta, ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, jego likwidacji, wykreślenia z rejestru, a także przekształcenia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz