Przedawnienie i terminy zawite - dawność, przedawnienie, termminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie i terminy zawite - dawność, przedawnienie, termminy - strona 1 Przedawnienie i terminy zawite - dawność, przedawnienie, termminy - strona 2 Przedawnienie i terminy zawite - dawność, przedawnienie, termminy - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
PRZEDAWNIENIE I TERMINY ZAWITE DAWNOŚĆ I. Pojęcie i funkcja przedawnienie i terminy zawite należą do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności - ich elementem jest upływ czasu , który stanowi konieczną ale nie jedyną przesłankę wskazanych skutków prawnych; funkcja społeczna - likwidacja kolizji pomiędzy stanem prawnym a trwającym dłuższy czas stanem faktycznym, gdyż jak wyraził się SN taki stan niepewności jest zjawiskiem społecznie niepożądanym;
instytucje te chronią interesy obu stron, gdyż z jednej strony bezczynność i brak zainteresowania swoimi sprawami nie powinien być nagradzany, a z drugiej strony po upływie długiego czasu osoba ma prawo mniemać, że nikomu nie przysługują przeciwko niej żadne uprawnienia. Dodatkowo należy pamiętać o trudnościach dowodowych jakie powstają wraz z upływem czasu; II. Rodzaje 2 drogi realizacji celów dawności: prowadzi do nabycia prawa (tematyka prawa rzeczowego): zasiedzenie - nabycie prawa podmiotowego w drodze długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną (art. 172-176 kc); przemilczenie - bezczynność uprawnionego; brak uregulowania w przepisach ogólnych, a opiera się na przepisach szczególnych określających sposoby nabycia własności (np. art. 187 kc, czy dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich); prowadzi do osłabienia lub utraty prawa , jeżeli nie zrealizuje się go w określonym czasie: przedawnienie terminy zawite ( prekluzja )
zasadniczo te 2 drogi w swoim ostatecznym rezultacie nie różnią się tak bardzo, gdyż choć grupa I prowadzi do nabycia, to zarazem do utraty tego prawa przez inną osobę, a ponadto przedawnienie może mieć zastosowanie również w I grupie (np. art. 175 - przepisy dot. biegu przedawnienia stosować odpowiednio do biegu zasiedzenia). PRZEDAWNIENIE I. Pojęcie Przedmiot przedmiotem przedawnienia mogą być tylko roszczenia majątkowe (art. 117 § 1) → przedawnienie roszczeń; wiec nie ulegają przedawnieniu w świetle tych przepisów:
roszczenia nie mające charaktery cywilnoprawnego (np. procesowe, administracyjne);
uprawnienia cywilnoprawne o innej postaci niż roszczenia (np. prawa podmiotowe bezwzględne, uprawnienia kształtujące);
roszczenia niemajątkowe (np. służące do ochrony dóbr osobistych);
czasem ustawy wskazują wyjątkowo niektóre cywilnoprawne roszczenia majątkowe (np. roszczenia windykacyjne, negatoryjne trwają wieczyście).
mogą ulec przedawnieniu na podstawie innych przepisów; Zarzut przedawnienia art. 117 § 2 - w razie upłynięcia terminu przedawnienia osoba może uchylić się od jego zaspokojenia, o ile podniesie zarzut przedawnienia

(…)

… przedawnienia
art. 117 § 2 - w razie upłynięcia terminu przedawnienia osoba może uchylić się od jego zaspokojenia, o ile podniesie zarzut przedawnienia przed sądem, gdyż sąd nie może uwzględnić go z urzędu;
możność odmowy świadczenia przez podniesienie zarzutu przedawnienia uznaje się za prawo podmiotowe, stąd sąd może zarzutu nie uwzględnić, jeśli uzna że byłoby to nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 kc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz