Przedawnienie i terminy zawite

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie i terminy zawite - strona 1 Przedawnienie i terminy zawite - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDAWNIENIE I TERMINY ZAWITE 1. DAWNOŚĆ Dawności są to zdarzenia prawne innego rodzaju niż czynności prawne. Ich swoistym elementem jest upływ czasu . Stanowi on konieczną, aczkolwiek nie jedyną przesłankę wywołania wskazanych w ustawie skutków prawnych.
RODZAJE DAWNOŚCI: Ze względu na to, że cel dawności prowadzi do nabycia prawa rozróżniamy: zasiedzenie - polega na nabyciu prawa podmiotowego (w szczególności własności) w następstwie długotrwałego faktycznego wykonywania prawa przez osobę nieupoważnioną; przemilczeni e - polega na nabyciu prawa podmiotowego z powodu bezczynności podmiotu uprawnionego, czyli z braku zainteresowania właściciela swoją rzeczą.
Ze względu na to, że cel dawności prowadzi do osłabienia lub utraty przysługującego komuś prawa, jeżeli nie zrealizuje go w odpowiednim czasie, wyróżniamy: przedawnienie , terminy zawite . 2. PRZEDAWNIENIE Przedmiotem przedawnienia są wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe ; nie podlegają więc przedawnieniu:
roszczenia niemajątkowe,
z pośród roszczeń majątkowych - roszczenia windykacyjne i negatoryjne jeżeli dotyczą nieruchomości oraz roszczenie o zniesienie własności,
roszczenia, które ze swej natury nie podlegają przedawnieniu,
roszczenia, których dochodzenie ograniczone zostało terminami zawitymi.
Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest niemożność dochodzenia przedawnionego roszczenia. Roszczenie nie wygasa , wyłączona zostaje jednak jego przymusowa realizacja. Zobowiązanie, które powstaje na skutek upływu terminu przedawnienia staje się zobowiązaniem niepełnym ( naturalnym ).
Sąd nie uwzględnia z urzędu terminu przedawnienia lecz w następstwie podniesienia zarzutu dłużnika.
TERMINY PRZEDAWNIENIA Długość terminów przedawnienia określa ustawa normami bezwzględnie wiążącymi . Wszelkie więc postanowienia umowy, który by skracały lub wydłużały te terminy, są bezwzględnie nieważne. Roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem: trzech lat - w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz, odsetki) oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ; dziesięciu lat - w przypadku wszelkich innych roszczeń.
System prawny przewiduje w szeregu szczególnych przypadków terminy przedawnienia o innej długości. BIEG TERMINU przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne , tzn. gdy zaktualizował się obowiązek świadczenia.
Bieg przedawnienia roszczeń o

(…)

… (w szczególności własności) w następstwie długotrwałego faktycznego wykonywania prawa przez osobę nieupoważnioną;
przemilczenie - polega na nabyciu prawa podmiotowego z powodu bezczynności podmiotu uprawnionego, czyli z braku zainteresowania właściciela swoją rzeczą.
Ze względu na to, że cel dawności prowadzi do osłabienia lub utraty przysługującego komuś prawa, jeżeli nie zrealizuje go w odpowiednim czasie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz