Sposoby zawierania umów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby zawierania umów - strona 1 Sposoby zawierania umów - strona 2 Sposoby zawierania umów - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. Oferta i jej przyjęcie Pojęcie oferty oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy złożone drugiej stronie, zawierające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1) → przyjęcie oferty (=oświadczenie woli) wyraża tylko wolę przyjęcia oferty;
nie są ofertami jedynie ogólne stwierdzenia o zawarciu umowy, czy propozycje niepełne → określa się je jako zaproszenia do zawarcia umowy (złożenia oferty lub wszczęcia negocjacji);
w razie wątpliwości czy mamy doczynienia z ofertą czy z zaproszeniem dokonuje się wykładni oświadczenia woli (art. 65), a jeśli to nie wystarczy to art. 71 ustala normę interpretacyjną, stwierdzającą, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób należy uznać w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy;
ofertę (zgodnie z art. 71) można kierować do indywidualnych, jak i nieoznaczonych odbiorców, bez konieczności użycia słowa oferta → tak samo SN;
art. 543, według którego wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży → wyjaśnia znaczenie takich zachować (czyli stanowi konkretną normę interpretacyjną), a nie stanowi wyjątku od zasady, że oferta może być kierowana jedynie do indywidualnych adresatów;
jako oferta skierowana do ogółu to min. wystawianie automatów przeznaczonych do sprzedaży rzeczy lub usług, jak również bankomaty, choć one skierowane są jedynie do klientów danego banku; Skutki złożenia oferty oferta wiąże oferenta (art. 66 § 2), tzn. adresat oferty (oblat) sam może poprzez jej przyjęcie doprowadzić do zawarcia umowy;
oferta to wg. niektórych jednostronna czynność prawna, która kreuje uprawnienie oblata do przyjęcia oferty, a wg. innych autorów (min. Radwański) oferta to oświadczenie woli stanowiące jedynie element procesu powstawania czynności prawnej dwustronnej (umowy), więc oblatowi przysługuje jedynie kompetencja, a nie prawo podmiotowe do przyjęcia oferty;
czas powstania stanu związania ofertą - zależy od tego czy oferta adresowana do:
indywidualnego adresata - od momentu uprzystępnienia jej adresatowi w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią (art. 61 § 1 kc);
nieoznaczonego kręgu adresatów - od chwili ich ogłoszenia;
elektroniczna forma oferty (zgodnie z dyr. 2000/31):
ogólna zasada - uzyskanie zgody na taki sposób komunikacji;
art. 66 1 § 1 - uzależnienie związania ofertą od niezwłocznego potwierdzenia jej otrzymania (oświadczenie wiedzy o otrzymaniu oferty, a nie oświadczenie woli o przyjęciu oferty);
art. 66 1 § 2 - obowiązki składającego ofertę to poinformowanie oblata o:
czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;


(…)

….
rozwiązanie to jest też w ratyfikowanej przez Polskę konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska z 11.4.1980 r.) oraz zostało poparte w literaturze;
Miejsce i czas zawarcia umowy
art. 70 to norma interpretacyjna:
§ 1 - umowę poczytuje się za zawartą w chwili, gdy oferent otrzymał oświadczenie oblata o otrzymaniu oferty, a gdy oświadczenie to nie jest wymagane w chwili…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz