Zawarcie umowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy - strona 1 Zawarcie umowy - strona 2

Fragment notatki:

ZAWARCIE UMOWY 1. DEFINICJA UMOWY UMOWA jest to zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron w celu wywołania skutków prawnych.
Oświadczenia składane w toku zawierania umowy i prowadzące do zawarcia umowy nie mogą mieć identycznej treści, ale tylko treść ze sobą zgodną .
Porozumienie się stron w toku zawarcia umowy określane jest jako konsens . Brak konsensu to dyssens . Rozróżnia się dyssens jawny i ukryty w zależności od tego, czy strony były go świadome. 2. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW UMOWĘ MOŻNA ZAWRZEĆ:
w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia,
w drodze negocjacji ,
w drodze aukcji lub przetargu .
Strony w zasadzie w sposób swobodny mogą wybrać sposób osiągnięcia umowy. Niekiedy przepisy wskazują wprost na sposób zawarcia umowy i odstępstwo od niego rodzi nieważność umowy zawartej w innym trybie.
OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE Ofertowy sposób zawarcia umowy wyróżnia dwa kolejno następujące po sobie etapy: złożenie oferty przez jedną stronę ( oferenta ) przyjęcie jej przez drugą stronę ( oblata ).
Oferta jest to stanowcza propozycja zawarcia konkretnej umowy skierowana do oznaczonego lub nieoznaczonego kręgu osób, zawierająca istotne postanowienia proponowanej umowy. Jest to jakby gotowa propozycja zawarcia transakcji.
Umowa zostaje zawarta wtedy, gdy adresat oferty we właściwym czasie przyjmie ofertę w zasadzie bez zastrzeżeń, wtedy bowiem można mówić o konsensie. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę, chyba że oferta jest składana w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami.
Zawarcie umowy zależy wyłącznie od decyzji oblata. Oferent nie może zapobiec zawarciu umowy w razie przyjęcia przez oblata oferty. Oblat jest w zasadzie ograniczony tylko czasem, w jakim ofertę może przyjąć.
Okres oczekiwania oferenta na odpowiedź zależy od:
treści oferty , sposobu złożenia oferty, charakteru stosunków, których zawierana umowa dotyczy, podmiotów uczestniczących w oferowanym trybie zawarcia umowy. TREŚĆ OFERY
Jeżeli oferent w ofercie oznaczy termin , w ciągu którego będzie oczekiwał odpowiedzi; termin ten może być dowolnie wyznaczony, może to być zarówno termin początkowy jak i końcowy;
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Gdy jest złożona w obecności drugiej strony, to przestaje obowiązywać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz