Zgłoszenie zmiany umowy spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgłoszenie zmiany umowy spółki - strona 1

Fragment notatki:

ZGŁOSZENIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ......................., dnia .......................
Sąd Rejonowy
Wydział Gospodarczy
w ...............................
RHB ...........................
WNIOSKODAWCA:
Zarząd Spółki z o.o. ........................
z siedzibą w .....................................
w osobach: ........................ prezes zarządu
........................ członek zarządu
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU HANDLOWEGO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI
Na podstawie art. 254 &3 k.h. Zarząd Spółki z o.o. .................. zgłasza do rejestru handlowego zmianę umowy Spółki zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ................................... Wydział Gospodarczy pod Nr RHB .................................
Zmianie uległ &3 umowy spółki zawartej w Kancelarii Notarialnej w ...................., przy ul. ........................., w dniu ............................., pod Nr Rep. A ................................................ w ten sposób, że w &3 umowy spółki dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
„4) eksportu, importu i reeksportu towarów i usług”
UZASADNIENIE
Zgromadzenie Wspólników w dniu .............. podjęło uchwałę (w załączeniu) zaprotokołowaną notarialnie pod Nr Rep. A ................, zmieniając umowę Spółki jak podano wyżej.
podpis.................. podpis..................
Załączniki:
Odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników
Dowód wpłaty wpisu sądowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz