Postępowanie cywilne - strona 38

Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2947

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU , dnia Wynajmujący: Adres: Najemca: Adres: Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie. Dnia Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów zmiany ...

Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NAJMU SAMOCHODU , dnia Szanowni Państwo, niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, ze wyrażamy zgodę na zawarcie umowy najmu samochodu o następującej treści: Firma wynajmująca: Samochód marki: Kolor: Rok produkcji: Numer rejestracyjny: Data wypożyczenia samochodu...

Potwierdzenie zawarcia umowy o kooperacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY O KOOPERACJI I REKLAMIE , dnia Szanowni Państwo, niniejszym potwierdzamy, iż w dniu została zawarta umowa o kooperacji i reklamie o następującej treści: W dniu zostaje zawarta umowa pomiędzy: Rozgłośnią radiową(nazwa) w (adres), reprezentowaną przez a Firmą(nazw...

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWEGO , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym proponujemy zawarcie porozumienia, które ostatecznie regulowałoby prawa i obowiązki stron w związku z wyrządzoną szkodą. Treść porozumienia mogłaby być sformułowana jak następuje...

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE POTRĄCENIA DŁUGÓW , dnia Szanowni Państwo, jak wiadomo, między (stroną umowy) a (stroną umowy) zawartej dnia powstały różnice w rozumieniu i interpretacji ciążących na stronach zobowiązań. W celu zażegnania powstałego sporu (strona umowy) proponuje,...

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ (LEASING) , dnia Adresat: Szanowni Państwo, niniejszym przesyłamy kontrprojekt umowy dzierżawy, który zawiera kompromisowe rozwiązania w spornych kwestiach i który, jak sądzimy, zostanie przez Państwo zaakceptowany. Wydzierżawiający wyraża zgodę na ...

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY Z PRAWEM DO PRZEGLĄDU TOWARU , dnia Adresat: Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę nasze ustalenia z dotychczasowych negocjacji, opracowaliśmy poprawioną wersję projektu umowy kupna-sprzedaży, którą poniżej przesyłamy do uzgodnienia. UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY...

Propozycja zawarcia umowy najmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU , dnia Adresat: Szanowni Państwo, proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia: W dniu , w , pomiędzy zwanym dalej Wynajmującym, a zwanym dalej Najemcą została zawarta niniejsza umowa najmu. Na podstawie niniejszej umowy Wynajm...

Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

USTALENIA W SPRAWIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ , dnia Adresat: Szanowni Państwo, Spółka wyraża zgodę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń , znajdujących się w przy ul. Roboty konserwacyjne przeprowadzane będą dwa razy w roku, a w razie konieczności również w okresie przejściowym. Wszystkie ceny...

Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Wrocław, 10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawca : Anna Nowak zam. we Wrocławiu ul. Mickiewicza 86 Uczestnicy : Andrzej Kowal zam. we Wrocławiu ul. Agrestowa 12 Aldona i Adam Kowalscy zam. we W...