Propozycja zawarcia umowy najmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Propozycja zawarcia umowy najmu - strona 1

Fragment notatki:

PROPOZYCJA ZAWARCIA UMOWY NAJMU ........................, dnia ..................
Adresat:......................................
Szanowni Państwo,
proponujemy zawrzeć umowę najmu, która zawierałaby następujące postanowienia:
W dniu ..................., w .............................., pomiędzy ................................ zwanym dalej Wynajmującym, a ............................ zwanym dalej Najemcą została zawarta niniejsza umowa najmu.
Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca przejmuje w najem lokal mieszkalny, przy ul. .......................... składający się z ................................ (opis lokalu) do użytku najemcy, na czas od ........................ do ...............
Czynsz wynosi .............................. zł miesięcznie i płatny jest z góry pierwszego dnia miesiąca.
Najemca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów i instrukcji dotyczących korzystania z lokali i ich otoczenia.
Najemca nie może podnajmować przedmiotu najmu ani swoich uprawnień przenosić na osobę trzecią bez uzyskania zgody Wynajmującego.
W przypadku pożaru lub włamania Najemca niezwłocznie poinformuje o tym Wynajmującego lub jego pełnomocnika.
Najemca nie może przeprowadzać zmian lub przeróbek lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
Wyposażenie kuchni znajduje się/nie znajduje się w lokalu.
Pościel stanowi/nie stanowi wyposażenia lokalu.
Przed objęciem w najem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji za sprzątanie pomieszczeń w kwocie ................................. zł, która zostanie zwrócona po oddaniu czystego lokalu. Jeśli doprowadzenie lokalu do stanu pierwotnego wymaga zaangażowania pomocy sprzątającej, koszty tego sprzątania zostaną odliczone od wniesionej uprzednio kaucji, a jej pozostała część zwrócona Najemcy.
................................................. ............................................
Wynajmujący: Najemca:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz