Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów - strona 1

Fragment notatki:

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE POTRĄCENIA DŁUGÓW ........................, dnia ..............................
Szanowni Państwo,
jak wiadomo, między.................... (stroną umowy)
a ...........................................................(stroną umowy) zawartej dnia .................. powstały różnice w rozumieniu i interpretacji ciążących na stronach zobowiązań.
W celu zażegnania powstałego sporu ................ (strona umowy) proponuje, aby rozstrzygnąć sporne kwestie umowy poprzez wzajemne potrącenie długów w formie przekazania przez ............(pierwszą stronę umowy) kwoty ................ na rzecz (drugiej strony umowy), co stanowi różnicę po potrąceniu długu w kwocie .............. na rzecz (pierwszej strony).
Po dokonaniu płatności i wzajemnym pokwitowaniu ich odbioru obie strony zobowiązałyby się do rezygnacji z jakichkolwiek dalszych zobowiązań umownych i /lub roszczeń, które mogłyby się pojawić w związku ze wspomnianą umową.
Pozytywna odpowiedź na tę propozycję oznaczać będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wzajemnego potrącania długów i stanowić będzie załącznik do wspomnianej umowy jako jej integralna część.
..................................................
(Podpis)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz