Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu - strona 1

Fragment notatki:

PISMO W SPRAWIE ANEKSU DO UMOWY NAJMU ................., dnia .........................
Wynajmujący:..........
Adres: ...........
Najemca: ............
Adres: ..............
Szanowni Państwo,
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie.
Dnia............................... Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów zmiany dokumentu zwanego „Umową zasadniczą”, regulującą najem ......................... (przedmiot najmu).
Wynajmujący i Najemca uzgadniają, że umowa zasadnicza ulega uzupełnieniu, a jej termin obowiązywania - przedłużeniu.
Obie strony zgadzają się na następujące przedłużenie i uzupełnienie umowy zasadniczej:
obowiązywanie tej umowy będzie kontynuowane w okresie ..........................
Najemca opłacał będzie czynsz w wysokości .................. zł, wraz z należnymi opłatami za każdy miesiąc w okresie ważności niniejszej umowy, tj. od dnia ...................... do dnia ..........................
Najemca oświadcza, że za realizację płatności wynikających z niniejszej umowy czyni odpowiedzialnym ........................ (stanowisko), z którym należy się kontaktować w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w płatności.
Pozostałe postanowienia umowy najmu pozostają bez zmian.
Wynajmujący: ........................... Najemca: ...........................
(podpis, pełniona funkcja) (podpis, pełniona funkcja)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz