Wzór-Umowa najmu części powierzchni użytkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa najmu części powierzchni użytkowej - strona 1 Wzór-Umowa najmu części powierzchni użytkowej - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ zawarta dnia ........................................ w ................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwany dalej Wynajmującym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwana dalej Najemcą
§1
Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem ............................................................................ położonych....................................................................................................................................
§2
Wynajmujący oddaje Najemcy w najem ...................................................................................... powierzchnię .................................. m2 w miejscu ustalonym przez strony.
§3
Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§4
Wynajmujący zobowiązuje się do .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§5
W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§6
Umowa zostaje zawarta na czas od .......................................... do ..............................................
§7
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem ............................... okresu wypowiedzenia.
§8
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz