Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego - strona 1

Fragment notatki:

PROPOZYCJA ZAWARCIA POROZUMIENIA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWEGO ..........................., dnia .....................
Adresat: ...........................................
Szanowni Państwo,
niniejszym proponujemy zawarcie porozumienia, które ostatecznie regulowałoby prawa i obowiązki stron w związku z wyrządzoną szkodą. Treść porozumienia mogłaby być sformułowana jak następuje:
„Ze względu na fakt, że kwota .............. PLN, w pełni zadowala poszkodowanego i przez to zostaje przyjęta i potwierdzona, poszkodowany ................ oświadcza, że zarówno on, jak też spadkobiercy, pełnomocnicy oraz wszelkie inne osoby nieodwołalnie rezygnują z wszelkich dalszych roszczeń, podejmowania działań prawnych w sprawie znanych i nieznanych szkód wyrządzonych zarówno na osobie, jak i na mieniu, a związanych z wypadkiem, który miał miejsce dnia ............ w ................ .
Podpisujący niniejsze porozumienie oświadczają, że zgadzają się z jego postanowieniami i przyjmują je w celu osiągnięcia pełnego uregulowania wszystkich żądań związanych z wyżej wymienioną szkodą.
Niżej podpisany przyjmuje kwotę ................ PLN jako ostateczne odszkodowanie z powodu powyższego wypadku.
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w obecności notariusza, który poświadcza podpisy stron.
.................................................. ........................................................
(podpis) ......,,,,,,,,,,,,,,................ (Podpis)
W obecności: ........................
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz