Postępowanie cywilne - strona 37

Wzór umowy-Umowa użyczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036

UMOWA UŻYCZENIA zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Użyczającym, a zwanym dalej Biorącym. § 1 Przedmiotem użyczenia jest , którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny i w dob...

Wzór umowy-Umowa użytkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

UMOWA UŻYTKOWANIA zawarta w pomiędzy: zwaną dalej Użytkownikiem a zwaną dalej Właścicielem. §1 Właściciel oświadcza, że §2 Właściciel oddaje do używania Użytkownikowi opisaną w § 1 . §3 Użytkownik przed zainstalowaniem tablicy reklamowej przedłoży jej projekt Właścicielowi do...

Uwaga banku o nie korzystaniu z rachunku bankowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

UWAGA BANKU O NIEKORZYSTANIU Z RACHUNKU BANKOWEGO , dnia Adresat: Szanowny Panie, z niepokojem zauważyliśmy, że w ostatnim czasie nie korzysta Pan ze swojego rachunku bankowego. Ponieważ jest Pan dla nas ważnym klientem, sprawa ta została zauważona. Dotychczas, na podstawie przeprowadzanych ope...

Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

WARUNKI INDYWIDUALNEGO FINANSOWANIA I KREDYTOWANIA , dnia Adresat Szanowny Panie, przekonany jestem, że słyszał Pan o formie indywidualnego finansowania i kredytowania. Obejmuje to nasze usługi , które oferujemy osobom posiadającym ponadprzeciętne dochody i zdolności kredytowe. Dlatego pozwalam...

Wzór umowy-Wezwanie do zapłaty czynszu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1932

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU , dnia Adresat: Szanowny Panie, Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od do, co stanowi kwotę PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za najmowane pomieszczenia biurowe, zgodnie z umową najmu z dnia . W razie nieuiszczenia p...

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3682

(pieczątka firmowa) (miejscowość, data) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków Niniejszym poświadczam, że Pan(i) zamieszkał(a) nr PESEL jest zatrudniona w na podstawie (umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, sp...

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KUPNA NIERUCHOMOŚCI, WPŁATA ZADATKU, OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI (imię i nazwisko) Na podstawie niniejszego dokumentu, niżej podpisany, oferuje kwotę PLN na zakup posesji znanej jako i opisanej jako na następujących warunkach: Kwota PLN stanowi

Żądanie płatności gotówkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ŻĄDANIE PŁATNOŚCI GOTÓWKOWEJ , dnia Adresat Szanowny Panie, szczerze mówiąc, większość naszych klientów płatności za nasze wyroby woli regulować gotówką. Pozwala to uniknąć odsetek za ewentualne opóźnienia w regulowaniu płatności. Również Pańską firmę chętnie zaliczyłbym do ich grona, ponieważ ...

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

ŻĄDANIE POTWIERDZENIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWANIA I REFERENCJI , dnia Adresat Szanowny Panie, dziękujemy za przesłane dnia zamówienie na nasze wyroby Z pewnością pamiętacie Państwo, ile trudności mieliśmy z otrzymaniem płatności za poprzednie zamówienie. Właściwie musieliśmy odzyskiwać od Państwa...

Wzór wzniosku-Pełnomocnictwo ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1869

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO , dnia Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko), zamieszkały ustanawiam swym pełnomocnikiem (imię i nazwisko) stale zamieszkałego w , przy ul. , legitymującego się nr , wydanym w dniu przez i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do występowania w moim imien...