Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości - strona 1

Fragment notatki:

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KUPNA NIERUCHOMOŚCI, WPŁATA ZADATKU, OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ................................................
(imię i nazwisko)
Na podstawie niniejszego dokumentu, niżej podpisany, oferuje kwotę .....................PLN na zakup posesji znanej jako.................... i opisanej jako ........................... na następujących warunkach:
Kwota................... PLN stanowi zadatek na zakup posesji, pozostałą kwotę .....................(warunki). Czynsze najmu, podatki, koszty ubezpieczenia i utrzymania zostaną rozdzielone równomiernie (sprzedawca przedłoży odpowiednie dokumenty).
Załączam czek nr ................., wydany dnia.............. przez bank .................., na kwotę ................... PLN, stanowiący 10% wartości mojej oferty.
Niniejsza oferta zachowuje ważność od dnia..................... do dnia................... Jeżeli nie zostanie przyjęta w tym terminie, należy natychmiast zwrócić zadatek.
Po dokonaniu sprzedaży prawo własności zostanie przeniesione na ...............................
W przypadku realizacji transakcji .................... (imię i nazwisko klienta) zobowiązany jest do zapłaty agentowi ...................., nr licencji ........................... prowizji w wysokości ......................% od wartości nieruchomości.
Sporządzono dnia .............................
Niniejszym potwierdzam przyjęcie kwoty zadatku w wysokości ....................... PLN, oraz powyższej oferty.
.................................
(podpis)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz