Wykład - przedmiot marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przedmiot marketingu - strona 1 Wykład - przedmiot marketingu - strona 2 Wykład - przedmiot marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Marketing
Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel
Wykład 2
Marketing wiąże się z gospodarką rynkową i rynkiem konsumenta tj. Z przewagą podaży nad popytem i sytuacji obfitości dóbr i usług - bogactwem.
Podkreśla się społeczną rolę marketingu. Jego funkcje społeczne obejmują:
przyczynienie się do lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów,
wykorzystanie w działalności marketingowej pracowników o różnych specjalnościach i zawodach umożliwiających pobudzenie i wykorzystanie talentów i wiedzy dla lepszego zaspokojenia potrzeb,
rozróżnienie towarów i usług dostępnych na rynku dokonywane przy uwzględnieniu preferencji ludności i stałych tendencji do wprowadzania postępu oraz możliwości zakupu przez różne grupy społeczne,
przyspieszenie zaspokojenia potrzeb konsumpcji ludności,
zapewnienie lepszych warunków ochrony interesów konsumenta i przede wszystkim zwiększenie użyteczności dokonywanych przez niego zakupów,
wzrost kultury obsługi klienta, dbanie o wygodę i satysfakcję z transakcji.
Główne przyczyny rozwoju marketingu:
rozwój asortymentu towarowego,
poprawa warunków bytowych ludności,
rozwój konsumpcji,
różnicowanie jakości wyroby,
zmiana czynników otoczenia przedsiębiorstwa,
rozszerzanie się zasięgu terytorialnego rynku,
procesy integracji powodujące rozwój instytucji nastawionych na działalność marketingową,
wykonywanie marketingu przez instytucje poza gospodarcze oraz zapotrzebowanie na marketing w skali makroekonomicznej i społecznej.
RODZAJE MARKETINGU
Marketing nie jest jednolity. Jest zróżnicowany w zależności od sytuacji i układu szeregu czynników. Najczęściej głównym czynnikiem różnicującym działalność marketingową przyjmuje się charakter popytu.
Każdemu rodzajowi popytu podporządkowany jest cel marketingu oraz rodzaj działalności.
Przesłanki dla sformułowania celu marketingowego
Cel marketingu
Rodzaj marketingu popyt negatywny nie mający uzasadnienia ekonomicznego i społecznego
odwrócenie popytu
zmieniający opinie finalnych nabywców,
marketing przekonujący
popyt negatywny uzasadniony ekonomicznie i społecznie
zmiana struktury asortymentowej podaży i jakości produktów
marketing zmieniający strukturę sprzedaży
brak popytu
stworzenie popytu
marketing pobudzający
popyt potencjalny lub wyczekujący
rozwój nowego produktu, pobudzenie producenta
marketing rozwojowy skierowany na producenta


(…)

… popytu jego odnowa
remarketing
popyt nieregularny
synchronizacja popytu i podaży marketing synchronizujący
popyt zaspokojony
podtrzymanie popytu
marketing zachowawczy
popyt niezaspokojony o charakterze przejściowym
obniżenie popytu, pobudzenie podaży
demarketing i marketing pobudzający podaż
popyt niezaspokojony o charakterze trwałym
obniżenie popytu
demarketing
popyt szkodliwy
likwidacja lub znaczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz