Wykład - System marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System marketingu - strona 1 Wykład - System marketingu - strona 2 Wykład - System marketingu - strona 3

Fragment notatki:

Marketing prof. UE dr hab. Krystyna Śliwińska
Wykład 2
System marketingu
ORIENTACJA NA PRODUKT (PRODUKCYJNA) - oznacza nastawienie przedsiębiorstwa głównie na zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji, szczególnie poprzez obniżanie kosztów, postęp technologiczny i organizacyjny. Wiodącą rolę odgrywa w przedsiębiorstwie funkcja produkcyjna i dystrybucyjna. Zakłada się, że konsumenci lub inni odbiorcy zaakceptują ofertę rynkową a ich decyzje zakupu oparte będą głównie na analizie porównawczej cen produktów. - ORIENTACJA NA SPRZEDAŻ - oznacza stosowanie przez przedsiębiorstwo szczególnie aktywnych sposobów sprzedaży . Przyjmuje się, iż jeżeli odbiorcy nie będą motywowani przy zakupie, to będą nabywali mniej produktów, lub nawet w ogóle zrezygnują z zakupów. Wiodącą staje się funkcja dystrybucyjna (handlowa), której podporządkowana jest funkcja produkcyjna. ORIENTACJA MARKETINGOWA - nastawienie przedsiębiorstwa na usatysfakcjonowanie końcowych odbiorców, pozyskiwanie nowych. Działalność przedsiębiorstwa skupiona jest na rynku docelowym dlatego konieczna jest analiza potrzeb, wymagań, preferencji, gustów, percepcji nabywców, zarówno końcowych jak i pośrednich, rzeczywistych i potencjalnych. Powinna ona stanowić podstawę definiowania produktu, ustalania jego cech, cen, kanałów rynku, sposobów sprzedaży oraz promocji. Wymaga myślenia strategicznego, długookresowego a równocześnie zindywidualizowanej strategii marketingowej, której przedmiotem działania jest rynek docelowy.
Funkcja marketingowa staje się wiodącą względem pozostałych funkcji przedsiębiorstwa.
Otoczenie
dalsze (makrootoczenie)
bliższe (mikrootoczenie) - klienci, dostawcy, konkurenci; ma pośredni wpływ
Każde przedsiębiorstwo ma cel (rynek docelowy), musi mieć określoną organizację adekwatną do celów i musi zajmować się zarządzaniem (planowanie, podejmowanie decyzji organizacyjnych, kontrola).
MAKROOTOCZENIE
Otoczenie ekonomiczne
powiązania między gospodarkami państw. Rozwój procesów integracyjnych.
rozwijający się proces liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałów
stały wzrost presji na ochronę rynku (sfera wymiany)
Poszukujemy wszędzie kapitału, a z drugiej strony presja na ochronę rynku - ważne zachowania przedsiębiorstw rynku
Otoczenie technologiczne wzrost znaczenia konkurencji pozacenowej, co wymaga wysokich nakładów na prace badawczo rozwojowe (następuje współpraca między przedsiębiorstwami, które mają mało kapitału)
skracanie się czasu między pojawieniem się nowych technologii a ich komercjalizacją (szybkie wprowadzanie innowacji na rynek)


(…)

… niezaspokojony o charakterze trwałym
Obniżanie popytu
Demarketing (np. używki, papierosy)
Popyt zaspokojony
Podtrzymanie popytu
Marketing zachowawczy
Popyt nowy
Rozwijanie popytu
Marketing rozwojowy skierowany na finalnego nabywcę
Popyt nieregularny
Synchronizacja popytu
Marketing synchronizujący
STRUKTURY ORGANIZACJI
Funkcjonalna organizacja pionów marketingu
Dyrektor marketingu
Badanie rynku promocja sprzedaż…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz