Marketing - strona 32

Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa Tak jak ludzie rozwijają się, inwestując w swoją wiedzę i umiejętności, tak i firmy tworzą swoją reputację angażując się w działania, które powodują, że otoczenie postrzega je jako nowoczesne, tradycyjne, niezawodne, odpowiedzialne, przyjazne środowisku, itp. ...

Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Wytyczne do sporządzenia planu marketingowego Spośród wielu porad i instrukcji dotyczących zasad sporządzania planu marketingowego, wybraliśmy określające, jakimi wytycznymi należy kierować się, sporządzając plan: ponieważ opiera się on na określonych danych i przewidywaniach - im jest id: więcej,...

Zarządzanie logistyczne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Zarządzanie logistyczne Logistyka przenika niemal wszystkie aspekty aktywności gospodarczej. Tworzy siatkę, na której wspiera się nasze codzienne życie. Cechą rozwiniętej gospodarki jest, że jedna trzecia dochodu narodowego pochodzi z działań dystrybucji. Na podstawie badań ustalono, że na dystryb...

Dystrybucja - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Dystrybucja, jej funkcje Dystrybucja oznacza zorientowaną na osiąganie zysku działalność obejmującą planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na rynku i zaoferowanie ich do sprzedaży. .Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asorty...

Działania marketingowe w przedsiębiorstwie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Działania marketingowe w przedsiębiorstwie Postępujący rozwój gospodarczy, wzrost konkurencji rynkowej oraz globalizacja działań rynkowych wymagają od przedsiębiorstw funkcjonujących w dzisiejszych gospodarkach prowadzenia efektywnych działań zmierzających do jak najlepszego zaspakajania potrzeb kl...

Handel detaliczny i hurtowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Handel detaliczny Handel detaliczny stanowi ostatni szczebel w kanale dystrybucji, dzięki któremu towary docierają do ostatecznego nabywcy. Nabywcami towarów w handlu detalicznym są przede wszystkim konsumenci indywidualni, rzadziej konsumenci zbiorowi czy drobni wytwórcy. Charakterystycznymi cecha...

Koszty dystrybucji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3283

Koszty dystrybucji. Pojęcie analizy kosztów całkowitych Istotną cechą logistyki jest całościowe ujmowanie kosztów fizycznej dystrybucji. Nie chodzi tu jednak tylko o prostą minimalizację kosztu całkowitego fizycznej dystrybucji. Chodzi bowiem , jak wskazano, o ukształtowanie najkorzystniejszych re...

Kultura firmowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Kultura firmowa - styl firmowy Każde przedsiębiorstwo , firma, organizacja czy instytucja w trakcie procesu swego powstawania i rozwoju buduje specyficzny dla siebie, uporządkowany zbiór zasad dotyczących zachowań, reguł gry, układów zależności formalnej i nieformalnej, sposobów myślenia, codzienne...

Specjalizacja dystrybucji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 420

Specjalizacja dystrybucji, serwis oraz obsługa klienta Specjalizacja pracy jest pojęciem ekonomicznym. Podstawowa zasadą specjalizacji jest zdroworozsądkowe przekonanie, ze „koncentracja środków i wysiłków” prowadzi do lepszych rezultatów niż rozproszenie tych środków i wysiłków na zbyt szerokim po...

Sponsoring - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

Sponsoring W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy podstawowe narzędzia kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. W tym zajmiemy się dalszymi z nich, choć nie mniej ważnymi. Pierwszym z tych narzędzi jest zespół działań określanych spójnie mianem sponsoring. Początki sponsoringu sięgają czasów starożytn...