Postępowanie cywilne - strona 32

Wzór pisma-Nota obciążeniowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2982

Warszawa, 22 lipca 2000 r. „Omar” Sp. z o.o. ul. Taka 3 02-122 Warszawa NIP: 648-007-98-52 „INKA” Sp. z o.o. ul. Mokra 100 02-233 Warszawa NOTA OBCIĄŻENIOWA nr 03/01/00 Niniejszym obciążamy Państwa kwotą zł (słownie: zł gr.) z tytułu nie wywiązania się z § 5 pkt 2 umowy usług handlowych za...

Wzór pisma-Nota odsetkowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

(miejscowość i data) (nazwa i adres firmy wystawiającej notę) NOTA ODSETKOWA Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy zł (s...

Wzór pisma-Odmowa naprawy gwarancyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1575

ODMOWA NAPRAWY GWARANCYJNEJ , dnia Adresat: Szanowny Panie, otrzymaliśmy od Pana (nazwa urządzenia) do naprawy gwarancyjnej. Niestety nie spełnia on wymogów napraw gwarancyjnych z następujących powodów: - została zerwana plomba upoważniająca do napraw gwarancyjnych, - na urządzeniu widnieją ...

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

OŚWIADCZENIE O NIEPODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ NA OKREŚLONYM TERENIE , dnia Ja, niżej podpisany, zatrudniony w firmie oświadczam, że zgodnie z klauzulą dotyczącą konkurencji, po rozwiązaniu umowy o pracę, bez względu na przyczyny, nie będę prowadzić działalności konkurencyjnej w stos...

Pismo do pracownika firmy, propozycje udzielenia referencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1267

PISMO DO PRACOWNIKA FIRMY, PROPOZYCJA UDZIELENIA REFERENCJI , dnia (imię i nazwisko pracownika) Szanowny Panie, dowiedziałem się o Pańskim zamiarze opuszczenia naszej firmy. Przyznaję, że mieliśmy nadzieję na zatrzymanie Pana w naszym (imię firmy) ze względu na doskonałe wyniki Pańskiej pracy ...

Pismo do pracowników przez wprowadzeniem zmian statutowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

PISMO DO PRACOWNIKÓW PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN STATUTOWYCH , dnia Do Od Dotyczy: Szanowni Państwo, przed zamierzonym połączeniem się z firmą wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa na moim oddziale zauważam wiele wątpliwości i niechęci. Myślę, że informacja, którą otrzymaliście Państwo w...

Podziękowanie kandydatowi za udział w teście

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

PODZIĘKOWANIE KANDYDATOWI ZA UDZIAŁ W TEŚCIE , dnia Adresat: Szanowny/-a Panie/Pani, dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału w teście dla kandydatów na oferowane miejsca pracy, który odbył się wczoraj w siedzibie naszej firmy. W ciągu dwóch tygodni otrzyma Pan/Pani informację dotyczącą decyz...

Powiadomienie o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

POWIADOMIENIE O ZWOLNIENIU Z PRACY Z POWODU REDUKCJI ETATÓW , dnia (imię i nazwisko pracownika) (adres) Szanowny Panie, przez długi czas wierzyliśmy w to, że w ciężkich czasach reorganizacji firmy uda nam się zatrzymać wszystkich naszych pracowników. Niestety, okazuje się, że jest to niemo...

Prośba o wypełnienie ankiety

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

PROŚBA O WYPEŁNIENIE ANKIETY , dnia Adresat: Szanowny Panie, uprzejmie prosimy, by poświęcił nam Pan nieco czasu i wypełnił załączoną ankietę. Czy otrzymał Pan/Pani nasze broszury reklamowe? Czy zawierają wszystkie niezbędne informacje? Czy...

Referencje dla kandydata na księgowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

REFERENCJE DLA KANDYDATA NA KSIĘGOWEGO , dnia (adres osoby zwracającej się z prośbą o referencje) Niniejszym pragnę potwierdzić, że Pan (imię i nazwisko) zatrudniony był w naszym przedsiębiorstwie (nazwa) w ciągu ostatnich czterech lat. W tym czasie wykazał się wyjątkową zdolnością w rozwiąz...