Postępowanie cywilne - strona 33

Wzór pisma-Umowa agencyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

UMOWA AGENCYJNA zawarta dnia w pomiędzy zam. w zwanym dalej Zleceniodawcą, a zam. w zwanym dalej Agentem § 1 Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów § 2 Agent będzie prowadził działalność w lokalu zwanym dale...

Wzór pisma-Umowa agencyjno-akwizycyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

UMOWA AGENCYJNO-AKWIZYCYJNA zawarta dnia w pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą a zwanym dalej Akwizytorem. §1 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży przez Akwizytora w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na jego rzecz. 2.Wykaz przedmiot...

Wzór pisma-Umowa akwizycji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

UMOWA AKWIZYCJI zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Zleceniodawcą a zwanym dalej Akwizytorem. §1 Akwizytor zobowiązuje się do stałego pozyskiwania na rzecz Zleceniodawcy zamówień na oferowane przez Zleceniodawcę towary, jak również do sprzedaży tych towarów. §2 Zleceniodawca dostar...

Wzór pisma-Umowa o dzieło

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

UMOWA O DZIEŁO zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 2. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ic...

Umowa o roboty budowlane

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta dnia w pomiędzy: z siedzibą w reprezentowanym przez: , zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą w reprezentowanym przez: , zwanym dalej Wykonawcą. § 1. Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu , wykonanego zgodnie z zasadami wiedz...

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

UMOWA O STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE zawarta dnia w pomiędzy zwanym dalej Udzielającym Stypendium a zwanym dalej Stypendystą. § 1 Udzielający stypendium zobowiązuje się wypłacać Stypendyście w trakcie roku szkolnego co miesiąc kwotę zł tytułem stypendium za wyniki w nauce, a Stypendyst...

Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY zawarta dnia w pomiędzy Hotelem w reprezentowanym przez: zwanym dalej Hotelem a z siedzibą w reprezentowanym przez: zwanym dalej Biurem Podróży   § 1 Biuro Podróży zleca, a Hotel przyjmuje zamówienie na usługi Hotelowe oraz...

Umowa o udział w imprezie turystycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr Zawarta dnia w pomiędzy z siedzibą w , ul. reprezentowanym zwanym dalej Organizatorem a zamieszkałym w data i miejsce urodzenia nr i seria do zwanym dalej Zamawiającym. § 1 Przedmiotem u...

Umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO zawarta dnia w pomiędzy : zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: a zamieszkałym w zwanym dalej Zamawiającym § 1. 1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje się realizacji bu...

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO zawarta dnia w pomiędzy : zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: a zamieszkałym w zwanym dalej Zamawiającym. § 1. 1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje się realizacji bu...