Wzór pisma-Umowa o dzieło

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór pisma-Umowa o dzieło - strona 1 Wzór pisma-Umowa o dzieło - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O DZIEŁO zawarta dnia ...................................... w ...................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania.
3. Termin wykonania dzieła ustala się na: ...................................................................................
§ 2
Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi dpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.
§ 3
Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła w wysokości ........................................... zł Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia zadatek w wysokości ...................................... zł tj ................... % wynagrodzenia. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet ceny.
§ 4
Zamawiający w razie ponad ........................... dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o ..................., oraz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz